Близо 2 милиона българи са пътували с цел почивка от юли до края на септември, 80% от тях са отмаряли в страната (ГРАФИКИ)

През третото тримесечие на 2017 г. 1 991.8 хил. български граждани са реализирали туристически пътувания. Преобладаващата част от тях – 82.3%, са пътували само в страната, 14.5% – само в чужбина, а 3.2% са пътували както в страната, така и в чужбина. В сравнение със същото тримесечие на 2016 г. общият брой на пътувалите лица на възраст 15 и повече навършени години нараства с 31.2%, като пътувалите само в страната се увеличават с 32.8%, пътувалите само в чужбина – с 43.3%, докато пътувалите в страната и чужбина намаляват с 21.6% (фиг. 1).

 

През третото тримесечие на 2017 г. най-много са пътували българите на възраст 25 – 44 години – 948.6 хил., или 47.7% от всички пътували лица. Във всички възрастови групи преобладава относителният дял на пътуванията в страната, като най-висок е този дял при лицата на възраст 25 – 44 години – 83.3% от пътувалите в тази възрастова група (фиг. 2).

По-голямата част от туристическите пътувания на лицата на възраст 15 и повече навършени години както в страната, така и в чужбина са били с цел „почивка и екскурзия“, посочени съответно от 67.6 и 78.5% от тях (фиг. 3).

Пътуване в страната.

Пътуване в чужбина.

През третото тримесечие на 2017 г. като самостоятелни са били регистрирани 2 441.0 хил., или 88.9% от общия брой лични пътувания. Относителният дял на самостоятелните пътувания без резервация в страната е 92.8%, а на тези в чужбина – 66.0% (фиг. 4).

 

 

В структурата на разходите по видове с най-голям относителен дял са разходите за храна както в страната, така и в чужбина – съответно 45.9 и 32.6% (фиг. 5).

През третото тримесечие на 2017 г. средният разход при пътуване с лична цел на едно лице на възраст 15 и повече навършени години е 353.36 лв. в страната и 645.33 лв. в чужбина. Същевременно разходите на едно лице за професионално пътуване са средно 163.88 лв. в страната и 1 086.27 лв. в чужбина.

- реклама -