болнични
сн. БГНЕС

Бизнесът, синдикатите и държавата не постигнаха съгласие как да се ограничат злоупотребите с болнични

Социалният министър Деница Сачева обяви, че подкрепя предложението на бизнеса да бъде своевременно информиран при издаването на болничен лист. Тя отхвърли въвеждането на наказания за злоупотребили работници и призова да се подават сигнали до институциите. Това стана ясно след заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество.

Бизнесът, синдикатите и държавата не постигнаха съгласие по пакета от мерки за ограничаване на злоупотребите с болничните листова, ще продължат дискусията на следващо заседание на НСТС.

От 7 на 11 са нараснали дните боледуване за всеки, нает от 2011-а до 2019 г., при условие че две трети от работещите не вземат нито един болничен през годината. Това обяви Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България. Средно европеецът боледува 6 дни.

сн. БГНЕС

Пред Националния тристранен съвет, Велев отхвърли позицията на държавата, че не желае да плаща за своя сметка първите три дни боледуване, както и не приема предложението на бизнеса – да се въведе наказание за работника, ако се докаже измама:

Бизнесът повдигна темата в края на миналата година и поиска държавата да поеме плащането на обезщетенията за първите три дни боледуване, които сега са за сметка на работодателите. Анализ на НОИ показа, че за 9 години разходите за болнични са нараснали с 210 милиона лева, през 2018-а са достигнали 500 милиона лева.

За НОИ разходите нарастват с 82 процента за деветгодишния период, а за бизнеса – със 130 процента, но най-голямата тежест се пада на болничните листове с продължителност между 8 и 30 дни.

сн. БГНЕС

Мерките, които държавата предлага на бизнеса и на синдикатите, са свързани със затягане на контрола. При фалшив болничен обезщетенията ще се връщат, а лекарят ще подлежи на дисциплинарна санкция, като се въведе и механизъм за бързо оповестяване на работодателя при болест на негов работник с възможност шефът да поиска втори преглед при съмнение за измами.

В същото време се предлагат извънредни проверки по домовете на работниците, а при напускане на страната „Гранична полиция“ да проверява в регистъра на болничните и при издаден такъв да се уведомява НОИ.

Предлага се още първият болничен лист да е с максимална продължителност до седем дни вместо досегашните 15. Вероятно ще се намалят от 30 на 20 дни и тези, издавани от лекарските комисии. Наред с това държавата категорично отказва да поеме плащанията на първите три дни боледуване.

източник: БНР

- реклама -