Бившият шеф на Агенцията за инвестиции Стамен Янев с обвиение за „златните паспорти“

Бившият шеф на Агенцията за инвестиции Стамен Янев вече е обвиняем за „златните паспорти“.  Софийската градска прокуратура привлече към наказателна отговорност бившия изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции Стамен Янев за престъпление по служба.

През февруари 2022 г. във Върховна касационна прокуратура

е постъпил сигнал от народния представител от ДПС Хамид Хамид, в който се твърди, че са допуснати нарушения на изискванията

на Закона за българското гражданство,

Закона за чужденците в Република България и Закона за насърчаване на инвестициите, респ.

подзаконови актове по прилагането им.

Според подателя на сигнала процедурите са прилагани предимно спрямо граждани на Руската Федерация и Китайската народна република

с цел придобиване на българско гражданство

по натурализация, т.нар. „златни паспорти“, даващи им право да пребивават на територията на страната и ЕС, припомнят от държавното обвинение.

С постановление от 7 февруари е образувано

досъдебно производство. След събрани достатъчно доказателства по смисъла на чл. 219 от Наказателно-процесуалния кодекс, на 20 януари 2023 г. следовател в НСлС, след доклад при наблюдаващ прокурор в Софийска градска прокуратура, е привлякъл Стамен Янев като обвиняем.

Обвинението срещу бившия шеф на Агенцията

за инвестиции е за това, че в периода от 28.07.2015 г. до 28.07.2020 г. в качеството си на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение –

изпълнителен директор на БАИ, не е изпълнил

служебните си задължения, с цел да набави за себе си или за другиго облага и от деянието са настъпили немаловажни вредни последици,

изразяващи се в разколебаване на доверието

на обществото в правилното функциониране и осъществяване на правомощията на органите на изпълнителната власт и създаване на недоверие в дейността на БАИ.

Разследването по делото продължава.

Предстои изясняване на широк кръг факти

и обстоятелства и при събиране на достатъчно доказателства за други деяния и/или за виновността на други лица ще бъдат повдигнати нови обвинения, допълват от прокуратурата.

- реклама -