Бисер Петков: Усилията ни са насочени към това всяко дете да има семейство, да расте здраво

„Усилията на Министерството на труда и социалната политика винаги са били и ще продължават да са насочени към гарантиране на правото на всяко дете да има семейство, да расте здраво, щастливо и подкрепяно.“ Това каза министърът на труда и социалната политика Бисер Петков при откриването на тържественото заседание на Националния съвет за закрила на детето, посветено на 30-та годишнината от приемането на Конвенцията на ООН за правата на детето.

Министър Петков подчерта, че фокусът на политиките на  Министерството на труда и социалната политика цели създаване на условия за равен достъп до основни права за всички деца.

„Най-важни са достъпът до здравни грижи и образование, но не по-малко съществени са и политиките за ранно детско развитие и ранна интервенция на уврежданията, закрила на личността на детето, закрила от всякакви форми на насилие, злоупотреба или експлоатация, право на детето свободно да изразява мнение по въпроси, които го касаят и други.“, заяви министър Петков.

Отбелязвайки 30-тата годишнината от приемането на Конвенцията на ООН за правата на детето, се откроява необходимостта още по-ясно и отчетливо да чуем гласа и посланията на децата и техните семейства, за да изградим сигурно, уверено и щастливо бъдеще за България, каза в заключение министър Петков.

В тържественото заседание участва и заместник-министър председателят Марияна Николова. В изказването си тя подчерта, че България е утвърдила принципите на Конвенцията в Закона за закрила на детето, Семейния кодекс, Закона за предучилищното и училищното образование и Закона за здравето.

В заседанието на Националния съвет за закрила на детето участваха още заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова, председателят на Държавната агенция за закрила на детето Елеонора Лилова, националният омбудсман Диана Ковачева, заместник-министри на образованието и науката, спорта и културата, представителят на УНИЦЕФ за България Джейн Муита.

- реклама -