Петков, Русинова, социална интеграция, малцинства, деца

Бисер Петков: Програма „Здравен и образование за всички“ върна 2100 деца в класната стая

Поглед над изпълнението на програма „Здравен и образование за всички“ (ЗОВ) показва, че интегрираните здравни, образователни и социални услуги дават изключително добри резултати, когато са прилагани ефективно и са точно адресирани спрямо конкретните нужди на населението на дадена община.

Това заяви министърът на труда и социалната политика Бисер Петков.

Министър Петков взе участие в заключителната конференция на програмата, която помага за социалното включване на млади ромски семейства и други представители на уязвимите групи у нас, живеещи в бедни и капсулирани общности.

„Изпълнението на програма ЗОВ помогна за техния достъп до социални, здравни и образователни услуги и даде възможност за на 2 500 деца, на възраст между 3 и 5 години, да посещават редовно детска градина и предучилищни групи.

Други над 2100 деца бяха върнати класната стая и получиха допълнителни уроци по български език, което повиши тяхната грамотност и шансовете им за по-добър живот“, заяви пред участниците министър Петков.

Той подчерта, че много от практиките по проекта съответстват на принципите на приетият през месец март тази година нов Закон за социалните услуги, сред чиято основни цели е повишаването на тяхното качество.

„Социално-икономическата интеграция на маргинализираните общности е сред основните приоритети на ОП „Развитие на човешките ресурси“. В рамките на настоящия програмен период по програмата се финансират редица схеми, по които са били подкрепени близо 15 хил. представители на ромските общности, от които 75% са деца на възраст до 18 години“, допълни още социалният министър.

В заключително събитие участва и заместник-министър Зорница Русинова. Шестте пилотни проекта по програма ЗОВ допълват политиката на МТСП за социално включване на изолирани групи от населението. Нейното изпълнение показва, че когато централните институции и техните регионални структури обединят усилията си със структурите на местните власти, неправителствените организации и донорите, се получава голям ефект. Този модел дава възможност на децата да ходят от най-ранна възраст на детска градина, да бъде осигурен достъпът им до здравеопазване, каза Русинова.

Тя добави, че предстои ни усилена работа, за подготoвка на наредбите към Закона за социалните услуги.

През него за първи път се регулира интегрираното предоставяне на услуги. Предстои и подготовката за следващия програмен период. Добрите новини за България са, че за ОПРЧР очакваме със 70% увеличение на бюджета. Това означава, че в областта на социалното включване ще можем да финансираме много повече дейности. Начинът, по който можем да постигнем истинско социално включване е когато обединим усилията за изграждане на жилищна инфраструктура с политиките в областта на образованието, здравеопазването, социалната политика и заетостта, каза заместник-министър Русинова.

- реклама -