Бисер Петков НОИ пенсии

Бисер Петков: През 2060 един работещ ще осигурява една пенсия

През 2060 година един работещ се осигурява пенсията на един пенсионер.

Това сочи прогноза на НОИ в актюерски доклад (или специлизиран доклад на експрети по финансови продукти).

Тя бе съобщена от социалния министър Бисер Петков пред NOVA.

„Това, което предстои, е влошаване на така наречения Коефициент на зависимост”, тоест делът на пенсионерите спрямо броя на осигурените лица – тези, които работят и които финансират изплащането на пенсиите, ще се сближава. Съгласно прогнозите, които са в актюерския доклад на Националния осигурителен институт, към 2060 година съотношението между тях ще бъде близко до единицата – тоест всеки един работещ ще осигурява пенсията на един пенсионер”, заяви Петков.

По думите му през 2018 година осигурителната вноска, която плащат работещите в България, ще бъде увеличена с още 1 процентен пункт и ще достигне 19,8%.
От Министерството на труда и социалната политика готвят изменение на начина на отпускане на инвалидни пенсии.

„Броят на пенсионерите с водеща инвалидна пенсия е  518 000 души в края на 2016 г. Броят на инвалидните пенсии е 945 000.

Разликата идва от това, че един пенсионер може да получава повече от една инвалидна пенсия. Тук разликата се дължи на социалните инвалидни пенсии, които се получават от хората с процент на загубена работоспособност над 71%. Тези пенсии се отпускаха като втора и трета пенсия до 2015 година. Техният брой е 435 000. Важно уточнение е, че те не се изплащат в пълен размер, а 25 на сто от размера, така че от това основно идва голямата разлика между броя на пенсионерите с водеща инвалидна пенсия и общият брой на инвалидните пенсии“, каза Петков.
Министърът е категоричен, че не може да се ангажира с оценка каква част от инвалидните пенсии са фалшиви. Той увери, че инвалидните пенсии се отпускат законосъобразно, след като се предоставят необходимите документи.

- реклама -