Бисер Петков

Бисер Петков: По-съществено повишаване на пенсиите очакваме през 2020г.

Използвам приятния повод, за да изкажа своето уважение пред мъдростта и богатия житейски опит на възрастта Ви. Благодаря Ви за Вашата всеотдайност, за положените усилия да възпитавате младите поколения като честни и достойни граждани, закърмени с любов към вековните традиции и християнските добродетели. Благодаря за полезните уроци, които продължавате да ни давате всеки ден!

Това се казва в поздравление на социалния министър Бисер Петков по повод Световния ден на възрастните хора.

В същото време разбирам добре, че за много от възрастните хора животът не е лек.

Наясно съм, че често сте изправени пред трудности и предизвикателства, които трябва да преодолявате. В тази връзка бих искал да Ви уверя, че Министерството на труда и социалната политика работи активно за подобряването на положението на българския пенсионер и чрез създаването на устойчиви политики се стреми да отговори на вашите нужди и очаквания. Желанието ни е да изградим един устойчив модел, който да Ви гарантира адекватен пенсионен доход, качествени социални услуги и спокойни старини.

Правителството предприе немалко стъпки в тази посока. Непосредствено след встъпването му в длъжност през май 2017 година бяха значително повишени минималните размери на пенсиите за трудова дейност. През 2018 и 2019 година продължихме да изпълняваме поетите ангажименти. От 1 юли тази година всички пенсии бяха повишени с 5,7%, което е най-голямото увеличение за последните години.

Очакванията са, че възходящото развитие на икономиката на България и ръстът на доходите ще дадат възможност за още по-съществено повишаване на пенсиите през 2020 година.

Усилията на правителството са насочени и към развитието на качествени и ефективни социални услуги в общността и в домашна среда, които имат ключова роля за подкрепа на възрастните и насърчаване на тяхното социално включване. От 1 септември започна предоставянето на лична помощ за хората с увреждания съобразно индивидуална оценка на техните потребности. Към края на август в дирекциите „Социално подпомагане“ са издадени близо 15 000 направления за ползване на лична помощ.

Паралелно с това правителството осигури устойчивост чрез финансиране от държавния бюджет на услугите „личен асистент“, „социален асистент“ и „домашен помощник“, които се ползват от над 12 хил. възрастни лица в невъзможност за самообслужване.

Приоритет за нас е и формирането на политики с акцент върху насърчаването на активния живот в добро здраве.

За изпълнението на тази цел Министерството на труда и социалната политика разработи Национална стратегия за активен живот на възрастните хора в България (2019-2030 г.), която беше приета от Министерския съвет през март тази година. Основната задача, която си поставяме с този документ е да се разработят адекватни мерки и действия за осигуряване на равни възможности за пълноценното участие на възрастните хора в икономическия и социален живот на обществото.

В същото време продължи и реализирането на първия план за изпълнението на Националната стратегия за дългосрочна грижа в периода 2018-2021 година. В него е предвидено изграждането на 100 нови социални услуги, развитие на патронажна грижа за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа, както и развитие на социални услуги в домашна среда. В началото на юли стартира изпълнението на схема по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домовете на над 17 000 нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора.

В заключение бих искал да Ви пожелая здраве, дълголетие, достоен и пълноценен живот! Бъдете енергични и позитивни и още дълги години да ни подкрепяте и напътствате и да се радвате на обичта и вниманието на Вашите деца!

 

- реклама -