Бисер Петков: Националната стратегия за детето няма за цел да отнема родителски права

Проектът на Националната стратегия за детето (2019-2030) предизвика голям обществен интерес и много становища са постъпили по него. Това каза в парламента министър Бисер Петков. Той коментира, че „стратегията няма как да отнеме родителски права и си поставя за цел да подпомогне родителите при отглеждането на децата“.

В стратегията е заложено всяко дете в България, на всеки етап от детството си, да живее и да развива своя потенциал в интегрирана здравословна среда. Тя трябва да гарантира неговите права и благосъстояние при осигурена подкрепа на родителите и на професионалистите, полагащи грижи за децата.

Планираните мерки следят развитието на детето от 0 до 18 години.

Петков уточни, че има пет ключови сфери. Това са здравословен начин на живот; семейна среда и стандарт на живот; качествено образование за всички деца; сигурна среда и достъп до правосъдие; отдих и свободно време. По думите му стратегията поставя детето и неговите най-добри интереси в центъра на политиките, на програмите и услугите за децата и семействата. „Този подход разглежда детето, като носител на права, а не като пасивен обект на въздействие от страна на възрастните“, коментира министър Петков.

Стратегията е съобразена и с мнението на децата – чрез Съвета на децата към ДАЗД, и със съобразяването на резултатите от социологически проучвания.

 

- реклама -