Бисер Петров, бедност заетост председателство

Бисер Петков: Гражданите на ЕС очакват от България мерки за борба с бедността и ръст на заетостта

Гражданите на ЕС очакват от България мерки за борба с бедността и ръст на заетостта по време на европредседателството.

Това каза министърът на труда и социалната политика Бисер Петков при откриването на международния форум на тема „Европейския семестър, социалната защита и ролята на социалните партньори“, организиран от КНСБ и фондация „Фридрих Еберт“.

Петков обяви, че по време на председателството на Съвета на ЕС през 2018 г. ще се работи за изкореняване на феномена „работещи бедни“. Това са сфери, в които можем да се облегнем на безспорната експертиза на социалните партньори, заяви той.

Координирането в рамките на Европейския семестър на структурните реформи, извършвани в държавите-членки и предотвратяването на макроикономическите дисбаланси, потвърждава своята актуалност в контекста на дебата за бъдещето на Съюза, посочи министър Петков.

Той подчерта, че координацията и успешната реализация на необходимите реформи е немислима без активната ангажираност на социалните партньори. Всички важни промени в законодателството в областта на заетостта и социалната политика, които България представя в Националната си програма за реформи са консултирани със социалните партньори, като тяхното становище се взема предвид, каза министърът на труда.

Бисер Петков обърна внимание върху препоръката на Европейската комисия към България да изработи прозрачен механизъм за определяне на минималната заплата. Силно се надявам, че заедно със социалните партньори ще намерим отговор на тази препоръка, добави той.

- реклама -