лекарка Търговище подкуп ТЕЛК

Бисер Петков: Акциите срещу мнимите болни ще подействат дисциплиниращо

Действията на прокуратурата свързани с източването на пари от НОИ с фалшиви решения на ТЕЛК ще „действат дисциплиниращо на всеки, който се опитва да изкара пари“ от подобна схема. Това заяви министърът на труда и социалната политика Бисер Петков. „Всяка една система, колкото и да е съвършена, може да има дефицити и злоупотреби при нейното прилагане.“

ТЕЛК нарушения документи заболявания

За периода 1-21 януари 50 336 души с трайни увреждания са подали заявление за получаване на месечна финансова подкрепа.

Социалният министър представи актуалната информация за изпълнението на новото законодателство за хората с увреждания, прието след месеците на протести на майките на деца с увреждания.

увреждания законопроект лична помощ Мая Манолова протести майки

От 1 януари 2019 година всички пълнолетни хора с трайни увреждания имат право на нов вид месечна помощ.

Финансовата подкрепа ще замени досега изплащаните месечна добавка за социална интеграция и социалната пенсия за инвалидност, изплащана към друг вид пенсия в размер на 25%. Размерът на месечната финансова подкрепа зависи от степента на увреждане и се определя спрямо линията на бедност в България, която за 2019 година е 348 лв. и се актуализира ежегодно.

Хората с увреждания Закон Бисер Петков

Заявление трябва да подадат хората с трайни увреждания с 50 и над 50%, които не са получавали месечна добавка за социална интеграция, уточни министър Петков.

За да получат новата финансова подкрепа, считано от 1 януари 2019 г., тези хора трябва да подадат заявление по образец в Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес. Заповедта за отпускане на месечна финансова подкрепа се издава в срок до края на месеца, следващ месеца на подаване на документите.

Влезлите в сила до 31 декември 2018 г. индивидуални административни актове за отпускане на месечна добавка за социална интеграция се преобразуват служебно от Агенцията за социално подпомагане в месечна финансова подкрепа. В случай, че месечната финансова подкрепа е в по-малък размер от изплащаната до влизането в сила на закона, се отпуска по благоприятната за лицето.

- реклама -