Безработицата у нас продължава да намалява

Тенденцията за намаляване на безработицата продължава и през май, като през месеца равнището се установява на 6.1%, отчитайки намаление от 0.3 процентни пункта спрямо април 2018 г. и от един процентен пункт на годишна база

Това съобщиха от пресцентъра на Агенцията по заетостта, цитирани от БТА.

Статистиката сочи още, че през изминалия месец е достигнато най-ниското равнище на регистрирана безработица от декември 2008 г. насам.

Регистрираните безработни в края на месеца са общо 200 458, като числеността им се свива с 5 на сто спрямо предходния месец и с 14.3% спрямо година по-рано.

Новорегистрираните безработни през май са 19 963. От тях 1 258 са били неактивни, т.е. не са били нито заети, нито учащи, и не са търсили работа.

От началото на годината служителите от бюрата по труда са активирали 28 272 души.

Освен към безработните, дейността на бюрата по труда е насочена и към заети, учащи и пенсионери, като през май 443 души от тези групи са били регистрирани като търсещи работа.

Общо 21 740 души са постъпили на работа през месеца, като 91.3 на сто от тях са устроени в реалната икономика.

В резултат от изпълнението на активните мерки за насърчаване на заетостта сред безработните, през месеца в субсидирана заетост са включени 1 889 души.

Заявените работни места на първичния пазар на труда през май са 21 301, като 87.3% от тях са в частния сектор. Най-голям дял свободни работни места са заявени в преработващата промишленост (25.1 на сто), хотелиерството и ресторантьорството (17.7 на сто), търговията (13.6 на сто), операциите с недвижими имоти (13.2 на сто), селското, горското и рибното стопанство (5.2 на сто) и др.

Най-търсените групи професии през май са били: персонал, зает в сферата на персоналните услуги (бармани, сервитьори, готвачи, камериери и др.); продавачи; работници в добивната и преработващата промишленост; работници в селското, горското и рибното стопанство; оператори на стационарни машини и съоръжения; водачи на моторни превозни средства и подвижни съоръжения; работници по събиране на отпадъци и сродни на тях; помощници при приготвяне на храни; чистачи; квалифицирани работници по производството на храни, облекло, дървени изделия и сродни и др.

- реклама -