работа, интервю, смяна, работодатели, служители КРИБ, предложения, правителство, бизнес, предприятия, работници работодатели, правителство, помощ, заетост

Безработицата у нас намалява

Безработицата у нас намалява. Коефициентът на безработица за 2022 г. е 4,3 на сто, или с един процентeн пункт по-нисък в сравнение с 2021 година,

показват резултатите,

получени от Наблюдението на работната сила за миналата година, съобщи Националният статистически институт.

Това означава, че

берзаботицата е намаляла през миналага година.

Коефициентът на икономическа активност за населението на възраст 15 – 64 навършени години е 73,6 на сто, като в сравнение с 2021 г. се

увеличава с 1,6 процентни пункта.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 – 64 навършени години нараства с 2,3 процентни пункта в сравнение с 2021 г. и достига 70,4 на сто.

Наблюдението на работната сила е

извадково статистическо изследване. Всяко тримесечие чрез лично интервю се анкетират 196 000 обикновени домакинства от цялата страна, подбрани на случаен принцип.

Вижте още:

- реклама -