Безработицата остава рекордно ниска: кои са най-търсените кадри

През третото тримесечие на 2021 г. в България безработни са 150,6 хил. души, сочат данните на Националния статистически институт (НСИ). За сравнение през второто тримесечие на годината безработни са били 182.9 хиляди, а през първото – 204 хил. души.

И през октомври равнището на регистрираната безработица в страната остава на рекордно ниското ниво от 4.7% (толкова беше отчетено и през септември), сочат данните от административната статистика на Агенцията по заетостта. Спадът на годишна база е с 2.2 процентни пункта. В сравнение с края на октомври 2019 г. – година, като цяло рекордна по ръст на заетостта, равнището на безработица също се понижава значително – с 0.9 пункта.

Средно през третото тримесечие от годината безработни са били 85,4 хил. (56,7 на сто) от мъжете и 65,1 хил. (43,3 на сто) от жените. Като коефициентът на безработица е 4,6 на сто, съответно 4,8 на сто за мъжете и 4,3 на сто за жените.

Регистрираните безработни в края на месец октомври са 155 263, което е с едва 327 повече от септември и със 72 646 или с 31.9% по-малко в сравнение с година по-рано. В бюрата по труда през октомври са се регистрирали нови 25 332 безработни, като те са с 3 595 лица повече спрямо предходния месец, а спрямо октомври 2020 г. се наблюдава спад от 7 047 лица. Други 575 души от групите на търсещите работа заети, учащи и пенсионери също са се регистрирали в Агенцията по заетостта през месеца.

През октомври 15 319 безработни са започнали работа

Данните от административната статистика на Агенцията по заетостта отчитат намаление на броя им с 3 212 спрямо септември и със 7 726 спрямо същия месец на предходната година, което съответства на намалелия брой на регистрираните безработни лица. Своето ново работно място чрез бюрата по труда са намерили и други 238 лица от групите на пенсионерите, учащите и заетите.

76.0% от започналите работа през октомври са устроени в реалната икономика, като от тях най-много са наети в сектора на преработващата промишленост – 20,8%, следван от търговията – 15,8%, хотелиерството и ресторантьорството – 7,3%, държавното управление – 5,6%, образованието – 5,5%, строителството – 5,3%, административни и спомагателни дейности – 4.3% и други.

3 670 безработни лица от рисковите групи са били назначени на субсидирани работни места през месеца – 960 по програми и мерки за заетост и 2 710 – по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОП РЧР). Схемата „Заетост за теб“ по ОП РЧР, която стартира през месец септември 2020 г. като антикризисна мярка, е осигурила работа на малко над 41 000 безработни лица, като само през октомври са сключени трудови договори с нови 1 603 безработни.

Продължава предоставянето на средства по добре познатата вече антикризисна мярка 60/40, като с ПМС 322/07.10.2021 г. срокът й бе удължен до края на годината. От 12 октомври, когато стартира новата процедура, до края на месеца, бюрата по труда са одобрили 1 320 заявления на работодатели за запазване заетостта на близо 42 000 лица, работили през август и септември.

Заявените работни места на първичния пазар на труда през октомври са 11 755 или с 5 441 по-малко от предходния месец и с 8 068 по-малко спрямо същия месец на 2020 г., което е типично за есенно-зимния сезон. Най-голям дял свободни работни места в реалната икономика са заявени в преработващата промишленост (29.3%), следват търговията, ремонтът на автомобили и мотоциклети (14.7%), административните и спомагателните дейности (10.4%), държавното управление (8.0%), хотелиерство и ресторантьорство (7.3%) и образование (7.1%).

Най-търсените от бизнеса професии през месеца са:

 • машинни оператори на стационарни машини и съоръжения;
 • строители;
 • продавачи;
 • работници в добивната и преработващата промишленост, строителство и транспорт;
 • работници по събиране на отпадъци и сродни на тях;
 • металурзи, машиностроители и сродни на тях и занаятчии;
 • квалифицирани работници по производство на храни, облекло, дървени изделия и сродни;
 • персонал, зает в сферата на персоналните услуги;
 • водачи на МПС и подвижни съоръжения;
 • персонал, полагащ грижи за хората;
 • стопански и административни специалисти и др.
- реклама -