Безработни

Безработицата през август продължава да намалява

Безработицата през август продължава да намалява, съобщиха от Агенцията по заетостта.

261 525 безработни

В края на месец август в бюрата по труда са регистрирани 261 525 безработни лица. Спрямо юли те намаляват с 6 575 лица. На годишна база, в сравнение с август 2015 г., безработните са значително по-малко – с 45 296 лица. Спрямо края на декември 2015 г. намаляват с 67 396.

Безработицата е 8%

През август равнището на безработица продължава да намалява и вече е 8.0% . Намалението спрямо юли 2016 г. е с 0.2 процентни пункта, като тенденцията, характерна за активния летен сезон, се запазва за пореден месец. В сравнение с август 2015 г. равнището на безработица е значително по-ниско – с 1.3 процентни пункта.

Близо 20 000 са си намерили работа през август

На работа през август 2016 г. са постъпили общо 19 789 безработни лица, от които 15 348 – на първичния пазар на труда. В субсидирана заетост са включени 4 441 безработни лица. От тях 2 187 лица са започнали работа по програми за заетост, а 146 – по насърчителни мерки от Закона за насърчаване на заетостта. По схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” на работа са постъпили 2 108 безработни лица.

19 000 свободни места в бюрата по труда

В бюрата по труда са заявени 18 934 свободни работни места на първичния пазар. От тях частният сектор е обявил 10 166, които са близо 54% от всички заявени свободни работни места през месеца.

Най-много свободни работни места за първичния пазар в бюрата по труда са заявени от работодатели в сезонните дейности:

  • преработващата промишленост – 4 061 места
  • образованието – 3 328 места
  • административно-стопанските дейности – 3 312 места
  • търговията – 2 191 места
  • хотелиерството и ресторантьорството – 817 места

През август делът на свободните позиции за специалисти е нараснал с 16% спрямо юли, за сметка на свиването на дела на работните места без изисквания за квалификация.

- реклама -