Безплатни детегледачи за деца извън ясли и детски градини

От днес до 28 февруари Агенцията по заетостта приема заявление от родители за осигуряване на детегледачи по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“.

Заявления могат да подадат родители, чиито деца (до 5-годишна възраст) не са били приети в ясли или детски градини, а биха искали да се върнат на работа. От услугата могат да се възползват и многодетни родители с деца до 12-годишна възраст, които са се върнали на работните си места и децата им ходят редовно на детска градина или училище.

Детегледачи ще има и за безработни родители на малчугани до 5 години. Безработните родители трябва да започна работа в рамките на 4 месеца от получаване на услугата за отглеждането на дете.

Максималният срок за получаване на услугата „детегледач“ е до 18 месеца или до навършване на 5 или 12 години на детето. Това е третата кампания за прием на заявления. Вече бяха одобрени и включени в проекта над 1500 родители. А повече от 3400 безработни са изявили желание да бъдат наети като детегледачи.

Заявления от родители ще се приемат в посочения период, на хартиен носител, лично във всички бюра по труда в страната или на имейл: roditeli-v-zaetost@az.government.bg (сканирани с подпис или електронно подписани), в работни дни между 8.30 и 17.00 часа.