Без висши чиновници в бордовете на държавни компании

Висши чиновници все пак няма да могат да участват в бордовете на държавни компании. Това гласи предложение за промяна в Закона за публичните предприятия на група депутати от ГЕРБ начело с Красимир Ципов.

С това на практика отново се въвежда забраната за главни секретари на Народното събрание, на президента, на Министерски съвет, на министерства и ведомства да бъдат назначавани в бордовете на търговски дружества с над 50% държавно или общинско участие.

Забраната бе въведена в средата на 2019 г. с приетия нов Закон за публичните финанси.

Така всички дружества с над 50% държавна собственост, както и техните дъщерни фирми трябва да провеждат конкурси за всяка позиция. Освен да не заемат висши държавни длъжности, към кандидатите има изисквания да отговарят и на определени критерии по отношение на репутация и почтеност, образование, професионален опит и умения.

При гласуването на първо четене на промените в Закона бе прието главните секретари, ръководителите на бюджетни организации или други длъжностни лица, които се занимават с финансово управление и контрол по средства от ЕС, както и тези чиновници, които отговарят за обществените поръчки, да могат да се включват в бордовете на държавни компнаии.

Мотивът за това гласуване бе, че въпросните чиновници имат опит и експертност в управлението и контрола на бюджетни средства.

Това било добра предпоставка за ефективно управление на финансите на държавните предприятия, особено когато те изпълняват цели на публичната политика, или им е възложено изпълнението на задължение за извършване на обществена услуга.

Към предложената отмяна на гласуваната на първо четене възможност те да участват в държавни бордове Ципов и колегите му не посочват мотиви.

През октомври миналата година пък депутатите удължиха срока за провеждане на конкурси за шефове на държавните предприятия с 4 месеца. Промяната се наложи, тъй като заради противоепидемичните мерки много предприятия не успяха да спазят първоначалните срокове.

Друга промяна в Закона за публичните предприятия в преходните и заключителните разпоредби гласи да не се преобразуват като административни структури държавните предприятия, създадени със специален закон.

- реклама -