Без пари: Служителите на Лорел останали без заплати

Служителите в Министерството на иновациите и разстежа, управлявано от Данил Лорел са останали без заплати. Това научи Flashnews от свои източници.

Според нефоциалната информация причината за това

хората да останат без пари

за миналия месец били проблеми с административното обслужване. Така всички над 330 души във ведомството останали без месечните си възнаграждения и сега се надяват поне за Великден да вземат заплати.

През януари тази година

стана ясно, че Министерството на иновациите и растежа (МИР) ще е структурирано в една главна дирекция, 8 дирекции, инспекторат,

служител по сигурност на информацията

и финансов контрольор с общата численост на персонала 403 щатни бройки. Това предвижда публикуваният за обществено обсъждане Устройствен правилник на МИР, което ще се обособи след преобразуване на Министерството на икономиката и индустрията (МИИ).

Министерство на иновациите

и растежа работи за изграждане на конкурентоспособна икономика, която ще осигури растеж и развитие на регионите в България, насърчаване и ускоряване на иновациите и инвестициите в цялата страна и във всички сектори на икономиката.

Министерство на иновациите и растежа

работи за ефективно, ефикасно и ориентирано

към резултатите използване на фондовете за конкурентоспособност на Европейския съюз и Националния план за възстановяване и устойчивост, както и насърчаване на трансгранични проекти, включително с Европейско финансиране.

- реклама -