БЕХ обжалва глоба от ЕК в размер на 77 млн. евро

Българският енергиен холдинг подаде жалба срещу наложената глоба от Европейската комисия в размер на 77 млн. евро.

Заключението на Европейската комисия е, че БЕХ са злоупотребили с господстващо положение на българския газов пазар. Решението за глобата е от 17.12.2018 г.

БЕХ и дъщерните му дружества не приемат заключението на ЕК, съобщиха от холдинга.

Жалбата цели отмяна на Решението на Европейската комисия и на наложената глоба.

През декември Брюксел наложи глоба на БЕХ, неговото дъщерно дружество за доставка на газ „Булгаргаз“ и неговото дъщерно дружество за газова инфраструктура“Булгартрансгаз“ („групата БЕХ“). Причината за глобата – блокиране на достъпа на конкуренти до ключова газова инфраструктура в България в нарушение на антитръстовите правила на ЕС.

- реклама -