влак
снимка: БДЖ

БДЖ преобразува „Пътнически превози“ и „Товарни превози“ в ЕАД

Съветът на директорите на „Холдинг БДЖ“ ЕАД взе решение, съгласувано с министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, за преобразуването на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД и „БДЖ – Товарни превози“ ЕООД в еднолични акционерни дружества.

Това съобщават от БДЖ, като добавят, че с обнародване в ДВ брой 79/03.10.2019 г. влиза в сила новоприетият Закон за публичните предприятия, уреждащ начина за определяне и публично оповестяване на държавната политика в областта на публичните предприятия, въвеждането на стандарти за добро корпоративно управление, както и задължения за оповестяване и прозрачност на дейността и органите им за управление.

През последните години двете дружества са оформили до голяма степен своя оперативен модел на работа, но за съжаление изпълнението на основните задачи не е на необходимото ниво, ключовите финансови и обемни показатели бележат спад.

Това създава силна необходимост от преразглеждане на организационните структури и основните бизнес процеси и привеждането им към модерни управленски методи. Целта е намаляване на административно-бюрократичната тежест и фокусиране върху основната дейност, за да могат „БДЖ – Пътнически превози“ и „БДЖ – Товарни превози“ да отговорят на своите предизвикателства в съвременните условия.

В тази връзка в тях следва да се формират силни мениджърски екипи, вместо един управител.

Те ще поемат всички оперативни дейности под новата форма на корпоративно управление, съчетани с по-големи отговорности и с разпределение на сфери на отговорности съобразно експертизата на отделните членове, които следва да притежават разнообразна квалификация и професионален опит.

Преобразуването на „БДЖ – Пътнически превози“ и „БДЖ – Товарни превози“ в ЕАД се очаква да приключи до края на месец януари 2020 г. Окончателното привеждане на дружествата към изискванията на Закона за публичните предприятия ще бъде до края на месец септември 2020 г.

- реклама -