ББР предоставя 60 млн. лева за подкрепа на туризма

ББР и Министерство на туризма подписаха Меморандум за сътрудничество.  Българската банка за развитие предоставя 60 млн. лв. в нова програма за подкрепа на туризма.

„Всички добре знаем, че туризъм беше най-тежко засегнатият от КОВИД кризата.

Търговските банки се отнасят с недоверие към представителите на туризма, имайки предвид тежкото положение.

С ББР създадохме специален продукт за туристическия бизнес – той ще даде възможност за подобряване на ликвидността на представителите на туризма, за да може те да са по-конкурентноспособни“, заяви министърът на туризма Христо Проданов, предаде novini.bg.

„Благодаря на ББР, че върнаха функцията, за която бяха създадени.

Българската банка за развитие беше създаде на с цел да подкрепя малкия и средния бизнес, а в последствие се превърна в обслужваща банка за 3-4 души“, каза още той.

„Изпълняваме едно по едно предизборните си обещания“, разкри туристическият министър. 

„Пред вас е новото лице на ББР – това е основното ни послание“, съобщи министърът на икономката Даниел Лорер и допълни: ББР ще подкрепя стартиращи компании, малки и средни фирми.

„Туристическият сектор е пренапрегнат от другите банки заради затрудения.

Тук идва и ролята на ББР, които да подпомогнат бизнеса“, каза ИД на Българската банка за развитие Владимир Георгиев.

Българската банка за развитие ще осигури директно финансиране на засегнатите от пандемията микро-, малки и средни фирми от хотелиерския и ресторантьорския бранш. 

Много от тях изпитват сериозни финансови затруднения и опасност от фалит по време на COVID- кризата и не срещат облекчения в условията за банково кредитиране поради висок секторен риск.

За да им осигури по-голям достъп до ликвидност в трудната обстановка, ББР създава нова програма „Подкрепа за туризма“, която ще помогне на хотелиери и ресторантьори, включително стартиращи, да посрещнат своите нужди, да се справят с просрочени задължения и да облекчат текущите си плащания към финансови институции.

Обемът на програмата е 60 млн. лв., като банката ще предложи два продукта – „Ликвидна помощ за ресторантьори“ и „Ликвидна помощ за хотелиери“. 

Предимството на новите условия е, че осигуряват достъп до финансиране и на фирми в просрочие до 90 дни съгласно ЦКР (до 5% от общия портфейл) и до 60 дни (до 45% от общия портфейл), като бъдат рефинансирани техните задължения.

Рефинансираните кредити могат да бъдат разсрочени до 2 години, като се облекчи тежестта на погасителните им вноски.

В рамките на програма „Подкрепа за туризма“ ББР ще предоставя кредитни линии, кредит овърдрафт и стандартен кредит за оборотни средства на хотелиери и ресторантьори, които не са преустановили дейност през 2020 г. и 2021 г.

Максималният размер на финансиране се определя спрямо големината на компанията и вида продукт – 500 000 лв. за дружества с персонал до 49 души (или 20% от нетни приходи от продажби за 2019 г.) и 750 000 лв. за дружества с персонал от 50 до 249 души (15% от нетни приходи от продажби за 2019 г.). Максималният размер на кредит овърдрафт е 250 000 лв.

Новата програма за финансиране предлага и удължен срок за стандартен кредит за оборотни средства – 48 месеца.

Поставено е и минимално изискване за обезпеченост на главницата. Гратисният период е 18 месеца за хотелиерите и 12 месеца за ресторантьорите.

Подкрепата на затруднените микро-, малки и средни фирми от сферата на туризма е част от актуализираната стратегия на Групата на ББР за периода 2021-2023 г.

Тя утвърждава приоритетите на банката за по-бързото възстановяване на МСП, ускоряване на икономическия растеж и създаването на работни места след кризата от COVID-19.

- реклама -