Борисов, ББР, заем, кредит, Мавродиев,

ББР опроверга Петков: Изисканата информация е предоставена на одитния комитет

Управителният съвет на Българската банка за развитие е предоставил подробна финансова информация на членовете на новия Одитен комитет.

Това съобщават от банката.

В допълнение, банката е направила запитване за правата на достъп на Одитния комитет във връзка с предоставянето на информация за кредитни експозиции на банковата група, представляваща банкова и търговска тайна, до Комисията за публичен надзор на регистрираните одитори и Българска народна банка.

Правомощията на Одитния комитет са публикувани в официалната интернет страница на ББР: https://bbr.bg/bg/n/nov-oditen-komitet-e-naznachen-v-bbr/

С цел прозрачност и до приемане и вписване по надлежния ред на проекта за промени в Устава на банката, предложен от министъра на икономиката, ББР ще спазва изискванията, предложени в новия документ, като кредитирането ще се ограничи до експозиции към един клиент или група свързани клиенти, чийто размер не надхвърля сумата от 5 000 000 лева.

Това ограничение не се прилага за кредитни институции.

- реклама -