детска градина, директорка, родители, протест

Бавят с месеци парите за неприети деца в градина

Бавят с месеци парите за неприети деца в градина. Родители сигнализират, че вече трети месец на получават компенсации за неприетите им в детска градина деца, за това сигнализира депутатът Елисавета Белобрадова във въпрос до министрите на финансите – Росица Велкова и на здравеопазването Асен Меджидиев.

Министър Велкова уточнява, че

съгласно процедурата родителите,

които желаят да получат компенсации за извършените от тях разходи, следва да подадат заявление в общината по настоящ адрес на детето. Общинската администрация извършва проверка на документите, както и допустимостта на разходите.

Със заповед на кмета на общината се определя размерът на компенсацията за допуснатите разходи за съответния месец или родителят получава мотивиран отказ. Размерът на компенсацията се определя

за всеки месец поотделно на база

на действително извършените от родителя разходи. Общините предоставят на здравното министерство информация за размера на средствата, които да бъдат изплатени на родителите.

Средствата се предоставят на общините с акт на Министерски съвет по предложение на здравния министър, уточнява Велкова. Тя допълва, че на 7 декември са одобрени допълни средства по бюджетите на общините

за компенсиране на разходите на

родителите за септември и октомври тази година. Сумата за септември е 421 хил. лева, а за октомври близо 600 хил. лева.

След обнародване в Държавен вестник на постановленията на Министерски съвет, финансовото министерство ще предостави на общините въпросните средства, посочва министър Велкова. И допълва, че

парите трябва да бъдат изплатени

на родителите от общините по настоящ адрес на детето в срок до 15 работни дни от влизането в сила на акта на Министерски съвет.

Родителите, които са платили авансово таксите по договор с частна детска градина или ясла преди 1 септември 2022 г., вече няма да предоставят фактура за извършеното плащане, уточнява министърът.

- реклама -