A man counts his coins on a tabletop.

Бързите кредити набъбнаха с над 1 млрд. лв.

Бързите кредити набъбнаха с над 1 млрд. лв.

Вземанията по кредити на дружествата, специализирани в кредитиране, са се увеличили с 1,097 млрд.

лева за година, сочи статистиката на БНБ.

Към края на декември сумата е с 24,8% нагоре спрямо същия период на 2022 г. и вече възлиза на над 5,5 млрд. лв.

Срок

Най-много са бързите кредити за срок над 5 години – почти всеки втори заем е такъв. Те възлизат на общо 2,5 млрд. лв., като в рамките на миналата година се увеличават с близо 550 милиона лева. Делът на заемите с такъв срок дори се увеличава – в рамките на годината той е нараснал от 44,5% на 45,6%.

Заемите със срок от 1 до 5 години пък са 1,193 млрд. лв. и на годишна база се увеличават с 289,6 милиона лева. Малко повече са най-краткосрочните заеми – с матуритет до 1 година. Те възлизат на близо 1,5 милиарда лева, като на годишна база нарастват с почти 200 милиона лева.

Цел

Най-много бързи заеми вземат домакинствата – най-често с цел потребление. Кредитите за сектор домакинства и нетърговските организации, които ги обслужват, възлизат към края на декември 2023 г. на 3,774 милиарда лева. В рамките на една година те набъбват с 663,7 млн. лв., което е ръст с 21,3%.  Потребителските заеми за домакинствата са 3,633 млрд. лв. А жилищните кредити са 19,1 млн. лв., като при тях има силно изразена тенденция към намаляване – за една година те се топят с почти 40%.

Кредитите за сектор нефинансови предприятия са близо 1,5 млрд. лв., като те се увеличават с 345,2 млн. лв., или 30,8 на сто.

Необслужваните бързи кредити се увеличават за година с 60 милиона лева до 362,7 милиона лева – ръст от почти 20%.

- реклама -