банковите такси, поскъпват, Нова година,

Банковите такси поскъпват драстично от Нова година

С увеличени такси за банковите услуги ще започне 2022 г. Това показва проучване на „Сега“. Повишение ще има за услуги като разкриване на банкови сметки, внасяне и теглене на пари, преводи и използване на банкови карти.

По този начин в последните години таксите, които банките събират от клиентите си, се превърнаха във все по-значим приходоизточник за тях на фона на падащите лихви по кредитите.

Така печалбата на банките към 31 октомври нарасна 1,2 млрд. лв. спрямо 796 млн. лв. за първите десет месеца на 2020 г., което е увеличение с повече от 50%.

От 5 януари Уникредит Булбанк повишава голяма част от таксите и комисиионите в своята тарифа. Двойно по-скъпо ще е внасянето на суми в евро – от 0,50 евро на 1 евро. Увеличава се таксата при теглене на каса – от сегашните 6 лв. за суми до 2000 лв. на 0,5% от сумата, но не по-малко от 6 лв. При теглене на по-големи суми ще се начисляват 0,7%, вместо сегашните 0.6%.

Наред с това Уникредит Булбанк сваля прага на спестяванията, за които се начислява т. нар. такса за съхранение. Ако в момента без такава такса са парични средства до 400 000 лв., от Новата година с 0,7% годишно ще бъдат „обложени“ спестявания над 200 000 лв. Става дума за сумата от всички средства на един клиент на банката в разплащателни и спестовни сметки в лева и друга валута, различна от британски лири и щатски долари.

Отделно от такса съхранение банката прибира и месечни такси за обслужване на сметките.

Двойно ще нарасне сумата, която банката начислява при погасяване на кредит, теглен от дъщерното й дружество УниKредит Кънсюмър Файнансинг – при всяка погасителна вноска се прибират 2 лв., вместо 1 лев.

Поскъпват също така преводите на пари. Ако клиент мести пари от една в друга сметка в Уникредит Булбанк, това ще му струва 6 лв., а не 5 лв. Ако се превеждат пари към друга банка, услугата също се вдига от 5 на 6 лв. за суми до 100 000 лв. и от 20 на 22 лв. за по-големи суми.

Поскъпват дори и електронните преводи, които доскоро бяха на символични цени – от 1 лв. на 1.20 лв. Съществен ръст на таксите ще има и за преводи във валута, различна от лева и еврото.

От 5 януари Уникредит Булбанк завишава с 1 лев всички такси, които се плащат при ползване на услугата Директен дебит – това са разплащанията чрез банката на различни комунални услуги – ток, вода, парно и пр. Поскъпва и ползването на дебитните карти на банката.

Тегленето на пари от банкомат на Уникредит Булбанк вече ще е 0.16% от изтеглената сума, но не по-малко от сегашните 0,30 лв. Теглене на пари от банкомат на друга банка става 0.20%, но не по-малко от сегашните 1.50 лв.

Увеличава се месечната цена на пакетите, които включват няколко тегления от банкомат, няколко комунални плащания и SMS-уведомяване. По-скъпо вече ще е и преиздаването на ПИН за дебитни карти – от 3 на 5 лв., както и трансакции в системите ePay.bg – от 0.20 на 0,50 лв. Дори справката за наличността по дебитната карта Уникредит Булбанк ще таксува по-скъпо – от 0.50 лв. на 1 лв.

Банка ДСК също ще сюрпризира клиентите си от Нова година – услуги, които в момента са безплатни, вече ще се таксуват. Например от 1 януари 2022 г. при внасянето на пари в брой чрез банкомат на ДСК вече ще се начисляват 0.20 лв. за клиенти физически лица и 0.10% за бизнес клиенти. Повече от година ДСК начислява такса при внасяне на суми в брой на гише по личната картова сметка на клиентите. Затова много клиенти започнаха да използват банкоматите, за да зареждат картите си, тъй като тази сулуга към момента е безплатна. Но от Нова година ДСК ще поправи „грешката“.

Наред с това значително се вдига таксата, ако някой има неблагоразумието да тегли пари в брой от ПОС в офис на Банка ДСК с карти на други банки – това вече ще му струва 4% върху сумата, но не по-малко от 20,00 лв.

Централна кооперативна банка също вдига тарифата си от януари. Обслужването на разплащателна сметка вече ще струва 3,80 лв. месечно, ако клиентът няма дебитна карта, а не 3.50 лв. Повишава се и таксата за поддръжка на спестовна сметка и тя става 2 лева месечно при 1,50 лева сега. Клиентите на банката ще плащат повече и за теглене на суми в брой от сметка.

За суми до 2000 лв. таксата става 4 лева при 3,50 лева сега, а за над 2000 лева – 0,5% от сумата, при 0,45% сега. В началото на декември Алианц България съществено завиши тарифата си за граждани. Например, таксата за обслужване на разплащателна сметка без издадена дебитна карта към нея скочи от 2.20 на 4 лв. на месец. Безплатното доскоро внасяне на пари в брой на гише вече струва 1 лв., ако сумата е до 3000 лв. При внасяне на по-големи суми таксата се вдига на 0,1% до 0,5%. Тегленето на пари на каса поскъпна от 3 лв. на 4,50.

Алианц Банк единствена официално е въвела отрицателни лихви за големите спестители, без да го прикрива с „такса съхранение“. До 1 декември минусови лихви имаше за сметките над 1 млн. лв. Сега прагът е свален на 500 хил. лв. За клиенти със суми между 500 хил. и 1 млн. лв. лихвата е -0,25%, а за хора със суми между 3 млн. лв. и 10 млн. лв. е -0,55%. За по-големи суми достига до минус 1,2%.

От началото на февруари Първа инвестиционна банка също въвежда значителни промени в тарифата си. Поскъпва откриването на банкова сметка в офис – от 2,50 на 5 лв., а месечното обслужване се вдига от 3,90 на 4 лв. Поскъпва и банковият пакет „Моят избор“ от 5,90 лв. на 7,90 лв. месечно. Таксата за внасяне на пари в брой се вдига от 1 лев на 1,50 лв. за суми до 3000 лв.

Поскъпват преводите между сметки както в самата банка, така и към други банки. От началото на февруари клиентите на ПИБ със спестявания над 200 000 лв. вече ще бъдат „обложени“ с 0,7% годишна такса. В момента тази „наказателна“ такса е за спестителите с над 400 000 лв. Освен това от февруари поскъпва ползването на дебитна карта на ПИБ.

При всяко теглене на по-големи суми от банкомат на ПИБ вече ще се начисляват 0,1%, но не по-малко от сегашните 0,30 лв. При теглене от АТМ на друга банка таксата ще е 0,2%, но не по-малко от сегашните 1,50 лв. А за справка за наличност по картата ще се начисляват 0,50 лв.

- реклама -