Банките у нас със 115 млн. лв. печалба за януари

Банките у нас със 115 млн. лв. печалба за януари. За цялата 2022 г. банките в страната реализираха рекордните 2.1 млрд. лв. печалба спрямо 1.6 млрд. лв. година по-рано.

Към 31 януари 2023 г. печалбата на банковата система у нас е 115 млн. лв. – със 7 млн. лв. (6.7%) повече спрямо реализираната за първия месец на 2022 г.

За цялата 2022 г. банките в страната реализираха рекордните 2.1 млрд. лв. печалба спрямо 1.6 млрд. лв. година по-рано.

Разходи за обезценка

Начислените разходи за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, в края на януари 2023 г. са 46 млн. лв. – с 9 млн. лв. (24.8%) повече от отчетените към 31 януари 2022 г.

Активи

През януари активите на банковата система се увеличават с 874 млн. лв. (0.6%) до 156.3 млрд. лв. в резултат на месечния растеж на общите пасиви и на собствения капитал.

В структурата на активите най-съществено е нарастването при вземанията от кредитни институции.

Увеличават се също другите депозити на виждане, дълговите ценни книжа и кредитният портфейл. Същевременно, намаляват паричните салда в централни банки.

Кредити

Общите брутни кредити и аванси през януари се увеличават с 5.8 млрд. лв. (6.0%) до 101.9 млрд. лв.

Вземанията от кредитни институции нарастват с 5.3 млрд. лв. (53.0%) до 15.4 млрд. лв., а брутният кредитен портфейл – с 439 млн. лв. (0.5%) до 86.5 млрд. лв.

През отчетния месец нарастват кредитите за домакинства (с 266 млн. лв., 0.8%), за нефинансови предприятия (със 139 млн. лв., 0.3%), за други финансови предприятия (с 26 млн. лв., 0.4%) и за сектор държавно управление (с 8 млн. лв., 0.9%).

Депозити 

Спрямо края на 2022 г. депозитите в банковата система се увеличават с 48 млн. лв. (0.04%) до 134.1 млрд. лв.

Нарастват депозитите на домакинства (с 251 млн. лв., 0.3%), на кредитни институции (с 277 млн. лв., 3.5%) и на сектор Държавно управление (с 419 млн. лв., 10.4%).

Намаление е отчетено при депозитите на нефинансови предприятия (с 826 млн. лв., 1.9%) и на други финансови предприятия (със 73 млн. лв., 1.6%).

- реклама -
error: Съдържанието е защитено