издръжка на живот КНСБ Пламен Димитров разходи доходи заплати сектори

Банките ще оценяват риска при кредитирането по нови правила

От 1 януари 2021 г. банките в България ще оценяват риска при одобряване на кредити по нови методики, спуснати от Европейския банков орган.

Целта е трезорите да упражняват по едни и същи правила по-стриктен контрол върху връщането на заемите.

Според тях банките ще прилагат стандартизирани модели за оценка на вероятността кредитите да не бъдат върнати и загубите, които може да бъдат понесени от това. Те трябва да идентифицират потенциалните рискови фактори, като анализират голям набор от фактори.

Сред тях са видът на транзакциите и на обезпеченията, на географското им място, съотношението на размера на заема спрямо обезпечението, на икономическите условия.

Длъжниците също ще бъдат анализирани според географското им място, икономическия сектор или вида дейност. При липса на достатъчно информация кредитните институции трябва да бъдат по-консервативни при отпускането на заеми.

Банките трябва да изследват рисковите фактори за различните категории или групи длъжници не само в момента на неизпълнение, но и минимум една година преди това.

Трезорите ще прилагат и обща рейтингова скала за длъжниците, препоръчана от Европейския банков орган.

- реклама -