Банките се подготвят за приемане на еврото

Подготовката на банките, свързана с приемането на еврото, е в ход. 

Чрез Асоциация на банките в България кредитните институции участват в дейността на различни работни групи, сформирани съгласно Националния план за въвеждане на еврото.

В допълнение, всяка банка на индивидуално ниво приема мерки, касаещи техническата подготовка за въвеждане на единната европейска валута. Това каза в интервю за БТА Диана Митева, председател на Управителния съвет на Асоциацията на банките в България (АББ).

Въвеждането на еврото като законово платежно средство е свързано и със сериозна подготовка от страна на банките по отношение на готовността им да предоставят необходимите условия за плавен преход от националната към европейската валута за своите клиенти, допълни Митева.

По думите й успешното извършване на тази историческа трансформация обаче ще изисква сериозна подготовка от всички ключови за функционирането на обществото ни органи и институции, които трябва навреме и синхронизирано да работят за постигането на тази цел – замяната на лева с евро.

Диана Митева отбеляза, че въпреки икономическите трудности, свързани с войната в Украйна и ефектите от ковид кризата, банковият сектор в България е останал стабилен и се е отличил със запазването на солидна капиталова и ликвидна позиция. Това е основна предпоставка за посрещане на бъдещи рискове, свързани с обръщането на лихвения цикъл и прогнозите за задържане или забавяне на икономическата активност през следващата година.

Очакванията на Асоциацията на банките са 2023-та да бъде предизвикателна за банковия сектор в България на фона и на курса за затягане на паричната политика от Европейската централна банка, което неминуемо ще се отрази и върху банките в страната ни.

Макар и с известен лаг, промените в лихвената среда ще забавят темпа на кредитирането заради покачването на лихвите по новоотпуснатите кредити, но ще подкрепят спестовността и предпочитанията към банкови депозити като форма на алтернативен доход, посочи Диана Митева.

- реклама -