Банки вече вдигнаха лихвите у нас (Колко поскъпва вноската по заем?)

Банки вече вдигнаха лихвите у нас, колко поскъпва вноската по заем? В същото време активното теглене на кредити продължава.

Банките вече са повишили лихвите по кредитите и  депозитите, показват данните на БНБ.

През август средният лихвен процент

по потребителските кредити се е повишил с 0.07 пр. п. до 8.26%, а годишният процент на разходите (ГПР) по тези кредити – с 0.11 пр. п. до 8.78%.

При жилищните кредити в левове, средният лихвен процент се повишава с 0.02 пр. п. до 2.49%, а ГПР – с 0.05 пр. п. до 2.76%. Средният лихвен процент по другите кредити в левове нараства с 0.16 пр. п. до 3.20%.

Поскъпват и кредитите за работодатели

и самонаети. Средният лихвен процент тези заеми се увеличава с 0.17 пр. п. до 3.21%. През август 2022 г. средният лихвен процент по овърдрафта в левове намалява с 0.04 пр. п. до 14.38%, а при кредитите по кредитни карти, извън безлихвен гратисен период, в левове – с 0.01 пр. п. до 20.39%.

В същото време активното теглене на кредити продължава, като обемът на новите потребителски заеми се повишава с 4.2% (29.7 млн. лв.) до 731.6 млн. лв., а този на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране – с 2.9% (3.2 млн. лв.) до 113.9 млн. лв.

При жилищните кредити в левове обемът на

новия бизнес нараства с 5.4% (29.2 млн. лв.) до 565.8 млн. лв., а този на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране се понижава с 4.2% (6.5 млн. лв.) до 149.1 млн. лв.

Обемът на новия бизнес по другите кредити в левове на Работодатели и самонаети лица намалява с 31.3% (8.3 млн. лв.) до 18.3 млн. лв.

Освен при кредитите по-високи лихви вече

дават банките и за депозити, отчита БНБ. През август 2022 г. средният лихвен процент по спестяванията в лева

нараства с 0.04 пр. п. до 0.17%, а по тези в евро

– с 0.09 пр. п. до 0.22%. Средните лихвени проценти по овърнайт-депозитите в левове и в евро обаче остават без промяна на нива от 0.00%.

Средните лихвени проценти по депозитите,

договорени за ползване след предизвестие в левове и в евро остават на нива съответно 0.12% и 0.17%.

Намалява и обемът на новите депозити в лева с 9.1% (10.7 млн. лв.) до 106.6 млн. лв., а  тези в евро се увеличават с 25% (25.8 млн. лв.) до 129.2 млн. лв.

- реклама -
error: Съдържанието е защитено