Един месец повече за купувачите на банка „Виктория“

Срокът за подаване на писма за интерес във връзка с продажбата на 100% от капитала на банка „Виктория” ЕАД и цялостната експозиция на едноличния собственик на капитала към банката да се удължи до 1 месец след оповестяването на резултатите от провеждащия се преглед на качеството на активите на банковия сектор.

Това решиха синдиците на „Корпоративна търговска банка” АД (в несъстоятелност), след като се запознаха с препоръките на подуправителя на БНБ, ръководещ управление „Банков надзор“ и на консултанта по продажбата на ТБ „Виктория” ЕАД – АФА ООД.

- реклама -