БАН увеличи прогнозата си за растежа за 2016 до 2,9%

Икономически растеж от 2,9% у нас за 2016 година. Това прогнозират икономистите на Българска академия на науките.

Пролетната прогноза на БАН беше за растеж от 1,9 на сто. Според учените причините за променените прогнози са очаквания по-добър туристически сезон и вероятните резултати от селскостопанската година.

 

Бюджетен излишък

Неизвършени разходи са причината за бюджетния излишък, а не висока събираемост. Това обясни доц. Виктор Йоцов от БАН. По думите му в сравнение с предишни години този път излишъкът е реализиран не заради висока събираемост или приходи, а защото не си изпълняваме разходната част, особено за инвестиции.

Йоцов обясни, че има недоизпълнение в размер на над 2 млрд. лева в разходите само по капиталова сметка, което обяснява почти целия излишък. Доцентът, отчете, че фискалният резерв е рекордно висок. Според него това от една страна е положително, но от друга е икономически трудно обяснимо защо в година на излишъци, взимаме заеми.

Банкова стабилност

Друг извод от доклада е, че фискалният сектор допринася за финансовата стабилност чрез засилената фискална консолидация, докато по-слабото изпълнение на инвестиционната програма остава съществен проблем.

Отрицателните стойности на инвестициите през второто тримесечие и по-слабото развитие на проектите по европейските програми засега са проблем пред по-високия растеж, твърдят още от БАН.

Според икономистите развитието на банковия сектор е в рамките на очакваните параметри. Налице са признаци на стабилизация на банковите продукти и кредитирането на дребно, докато измененията в корпоративния сектор стават все по-неустойчиви.

Нараства заетостта

При пазара на труда има позитивни тенденции , свързани с нарастваща заетост и намаляваща безработица.

В рамките на ЕС -28 България в средата на 2016 година се позиционира сред първите десет по темпове на растеж, страната е на седма позиция, обобщи проф. Искра Белева. Този растеж обаче не се материализира в достатъчно висока заетост, поради което по темпове на нарастване на заетостта страната ни е на 15-а позиция.

Постигнатият позитивен растеж засега не формира достатъчно позитивни нагласи за инвестиционната активност, което намира израз в равнището на инвестициите, спад на заетост в сектора на строителството и по-ниското публично потребление в страната, констатират учените.

За 2017 и 2018 година прогнозата на БАН за темп на растеж от 2,2 и 2,7 на сто остава заради нестабилната външна среда и труднопрогнозираните въздействия от нея към икономическото развитие вътре.

- реклама -