БАН създава Институт за изследвания на климата, атмосферата и водите на мястото на НИМХ

Общото събрание на Българската академия на науките реши на днешното си заседание в структурата на БАН да бъде създаден Институт за изследвания на климата, атмосферата и водите.

Институтът става  правоприемник на част от дейността, активите и пасивите на НИМХ – БАН с конкретно формулирани мисия, предмет на дейност, състав и научна структура и щат, съобщава на сайта си БАН.

Седалището на новосъздаденото научно звено ще бъде на бул. „Цариградско шосе“ № 66, където сега се помещава Националният институт по хидрология и метеорология.

Още на 12 ноември Общото събрание на БАН реши да бъде създено ново самостоятелно научно звено със същото работно заглавие, което ще функционира от 1 януари 2019г. От същата дата ще функционира и НИМХ към Министерството на образованието и науката.