БАН предрече нова по-голяма криза: Стагфлация (Какво ни очаква?)

БАН предрече нова по-голяма криза: Стагфлация. Стагфлация (от „стагнация“ + „инфлация“) е

термин от макроикономиката, с който

се означава състояние на икономиката, характеризиращо се със застой (нисък темп на икономически ръст), ръст на инфлацията и увеличаване на безработицата.

Не само високата инфлация,

но и неблагоприятните перспективи пред развитието на бюджетните показатели на страната силно ще затруднят присъединяването на България към еврозоната през 2024 година – това се посочва в Годишния доклад за икономическото развитие и политики в страната на Института за икономически изследвания на БАН.

При задълбочаване на военния

конфликт в Украйна стагфлацията е напълно възможен сценарий за българската икономика през 2022 г., тъй като по-високите цени на енергийните ресурси едновременно

оскъпяват и правят неконкурентно

производството при свиване на външните пазари, пише в доклада.

Очакванията на бизнеса също са в посока на понижаване на икономическия растеж, влошаване на бизнес средата при по-ниски реални

фирмени приходи и растящи разходи.

Неблагоприятната тенденция, според учените, се отнася и за конвергенцията към еврозоната като през миналата година

България изостава от средните темпове

на растеж на БВП на глава от населението за ЕС.

Съпоставката с Румъния показва, че 15 г.

след присъединяването ни към ЕС БВП на човек у нас изостава с 40 на сто спрямо румънския, което ни оставя трайно на последно място сред останалите държави членки.

- реклама -