туризъм

Българският турист става основен за хотелите у нас

Българският турист става основен за хотелите у нас.

Българският турист става основен за запълването на хотелите у нас. Това показва проучване на Българската асоциация на професионалистите в мениджмънта на хотели (BAHE), което се прави за трета поредна година. В националното допитване са участвали хотелиери, които управляват леглова база от над 17 000 стаи.

2023 – година на растеж

Изминалата 2023 г. е първата, в която хотелиерите имаха възможност да работят без ограничения и резултатите показват устойчиво възстановяване на бизнеса, коментира Георги Дучев, изпълнителен директор на ВАНЕ.

Близо половината от участниците в проучването (44%) са на мнение, че условията за бизнес са на мнение, че няма промяна в условията за правене на бизнес спрямо началото на миналата година. Една трета от хотелиерите смятат, че условията са се подобрили, а 20%, че е налице влошаване.

На въпрос, свързан със заетостта на хотелите, над 60% от анкетираните посочват, че през 2023 г. са реализирали ръст. Не толкова позитивният нюанс на тази новина е, че при повече от половината от реализиралите ръст хотели той е по-нисък от 10%, посочва Георги Дучев.

Анкетата сочи, че още в началото на миналата година около половината от хотелиерите са повишили цените на нощувките с до 10%. При една трета от тях повишението е било между 10 и 20%. Само при 10 на сто от хотелите цените са се запазили без промяна.

Приходите от нощувки до голяма степен следват повишението на цените и за 70% от хотелите се наблюдава ръст в диапазона до 20%.

Ръст на цените в хотелите до 10% през 2024 г.

Очакванията на хотелиерите за тази година са, ако има повишение на цените, то да бъде в рамките на до 10%. Така са отговорили 60 на сто от запитаните. Само една пета от тях не предвиждат повишаване на цените.

Две трети от анкетираните очакват да реализират през настоящата година до 20% ръст на приходите. По-песимистични нагласи имат около една пета от участниците, като сред тях преобладава групата, която не очаква промяна спрямо миналата година – 16% от общия брой респонденти.

Водещо предизвикателство пред хотелския бизнес и през тази година продължава да бъде недостигът на персонал (38%). Следват невъзможността за дългосрочно планиране на бизнеса (25%), ръстът на цените на стоки и услуги (17%), спадът на туристите от традиционни пазари (13%) и други.

В коментари към този въпрос, хотелиери насочват вниманието към инвестиционното кредитиране, понеже за строителството на повечето хотели се използват кредити. Лихвата по тези кредити обикновено се индексира през Euribor, което води до това, че цената на ресурса в момента е двойно по-висока от тази, при която той е бил договарян. Това е един съществен фактор, който спъва хотелския бизнес в страната, отбелязва Георги Дучев.

На въпрос как може да се реши проблемът с недостига на персонал, хотелиерите са разделени на три почти еднакви групи. Едната смята, че заплатите трябва да продължат да бъдат повишавани, така че да станат конкурентни на други сектори. Други са на мнение, че трябва по-сериозно да се работи със студенти и ученици от горните класове. Трети виждат решение във вноса на персонал от чужбина.

Кой посещава България?

Любопитна тенденция през тази година е ръстът от над 6% на хотелиерите, които декларират, че разчитат основно на български туристи, коментира Георги Дучев. Ако през миналата година 35% от анкетираните са разчитали на българите, то сега над 41% залагат на български туристи, сочи проучването.

По отношение на чуждите пазари, няма особено разместване. В челото на класацията отново са румънските туристи (62%), следвани от англичани (30%) и германци (28%). След тях се нареждат поляци (23%), македонци и израелци с по 15% и чехи (13%).

Добър индикатор за бизнес нагласите в бранша е готовността за инвестиции за подобряване на базата, както и в нови проекти. В тази връзка половината от участващите в допитването хотелиери през тази година предвиждат инвестиция в ремонт и модернизация, докато 22% планират инвестиция в нов хотел или разширяване на съществуващ, което е с 5% повече в сравнение с миналата година.

Допитването

В националното допитване на BAHE са участвали собственици на хотели и мениджъри, които управляват леглова база от над 17 хил. стаи, разпределена в места за настаняване всяко от които с над 15 стаи и са категория две, три, четири и пет звезди. В проучването не са участвали къщите за гости и Airbnb апартаменти.

Тази леглова база е разпределена основно в морски хотели (36%), следвани от градски (22%), спа (17%) и планински (14%).

Малко над 80% от местата за настаняване, чиито собственици и мениджъри са попълнили анкетата, са с капацитет до 200 стаи и категория три или четири звезди. 17% от хотелите са с пет звезди, а близо една пета са с капацитет от над 200 стаи.

Българската асоциация на професионалистите в мениджмънта на хотели (BAHE) е една от най-големите браншови организации в туризма у нас. Тя обединява мениджъри и собственици на хотели и хотелски групи от цялата страна. Членовете на организацията притежават и управляват градски, ваканционни и спа хотели с общо над 20 000 хотелски стаи.

- реклама -