Квадрат 500- Българският Лувър

Българския Лувър – Квадрат 500 с огромни загуби

Българският Лувър- Квадрат 500, с огромни загуби и минални приходи. Това става ясно от два писмени отговора на министъра на културата Вежди Рашидов до депутати от РБ и от БСП .

Реконструкцията на сградата на бившия ВМЕИ “Ленин” и трансформирането в музей на изкуството струваше 28 млн. лева. По-голямата част от средствата бяха от европейската програма “Регионално развитие” 2007-2013.

Близо едно към десет е съотношението приходи-разходи от дейността на открития преди 13 месеца музей-галерия “Квадрат 500” в столицата.

Само за първите пет месеца на настоящата година извършените разходи по неговото управление възлизат на 1 049 020 лв.

Реализираните приходи възлизат на 166 790 лв. Близо четвърт милион лева са платени за вода, електрическа енергия и гориво. 239 094 лева са платени за “външни услуги”, без да става ясно в какво точно се изразяват тези услуги. Най-голямо е перото за издръжка на персонала на т.нар. Български Лувър – 533 724 лева са отишли за заплати и осигурителни вноски, при това само за периода януари-май 2016 г., става ясно от писмения отговор на културния министър от тази седмица.

Според министър Рашидов разходите за 2015 г. са:

  • за заплати на 139 служители на “Квадрат 500”, са били платени малко над 1 милион лева.
  • за издръжка на съоръжението са били дадени още 1 647 588 лв.
  • по седем граждански договора са били платени още близо 14 000 лева.

От анализа на цифрите става ясно още, че галерията дори не е успяла да покрие направените разходи от 470 000 лв. за първоначалната подредба на музейната експозиция. Тя бе открита в присъствието на премиера Бойко Борисов и почти цялото правителство.

Дори и при най-оптимистични прогнози от около 300 000 лв. годишни приходи, разходите за издръжка на персонала и самата галерия са близо 3 млн. лв. на година.

Приходите:

От отговор на депутатско питане на министър Рашидод става ясно, че

01 юни 2015 г. до 31 май 2016 г. музеят е посетен от общо 146 589 души, от които само 27 250 са го направили с билети.

Цената на редовен билет е 10 лева, а за студенти и пенсионери, цената е 5 лева. Ученици от художествени училища, хора с увреждания, журналисти и деца под 12-годишна възраст с придружител могат да влизат безплатно в музея.

Един ден в месеца “Квадрат 500” работи безплатно за всички посетители.

Наред с това през изминалата година и един месец, музеят имаше няколко промоционални дни, в които също не събираше такса.

Вежди Рашидов: „През тези дни Националната галерия е посетена от 119 339 души.“

В отговорите на Рашидов липсва информация за това дали Министерството на културата и ръководството на “Квадрат 500” имат план, който да позволи оптимизиране на разходите и превръщането на Националната галерия от губещ в печеливш културен център. Няма яснота и какво би станало, ако бюджета спре да субсидира губещия музей.

- реклама -