класна стая

Българските оценки приравнени към международните

Новият Държавен образователен стандарт за първи път урежда валидирането на документите на една голяма група деца, които се връщат от други страни и продължават да учат у нас. Това като тенденция се засилва, заяви зам.-министърът на образованието Диян Стаматов.

Новите стандарти

Според новия стандарт във втори и трети клас всяко училище ще определя качествените показатели автономно. Това означава, че оценките ще бъдат “пчела”, “слънце”. Те ще показват дали детето се е представило добре или не.

Вече ще се описват и качествените показатели на оценките, т.е. какво стои зад определението “отличен”, както и българските оценки ще бъдат приравнени към международната скала.

Стаматов заяви, че минималният брой текущи оценки трябва да е две, а за максималния брой зависи от спецификата на предмета. Друга новост е, че учениците ще могат да взимат сертификати по чужд език, както и сертификат за дигитални компетентности.

Друга новост в стандарта е ограничаване на броя на задължителните външни оценявания в четвърти и седми клас. В края на задължителното образование и националното външно оценяване в X клас ще бъде насочено към проверка на придобитите ключови компетентности в четенето, математиката, природните науки и в областта на обществените и гражданските компетентности.

Друга новост е ежегодно да се определят други предмети за национални външни оценявания и възможност в някои класове да се прави ново външно оценяване както вероятно тази година предстои по география в пети клас.

Новост е и това, че външното оценяване на учениците в X клас може да стане с компютър. Запазват се текущите, срочни и годишни оценки. Срочните оценки се формират на базата на поне две текущи оценки. Учениците в първи клас ще бъдат оценявани с положителни оценки. Във втори и трети клас ще има качествени оценки за всеки час.

Стаматов заяви, че възможностите за поправяне на оценка слаб има в рамките на две сесии в 5 и 9 клас, а за учениците от началния етап е предвидено допълнително обучение през лятото. Не стана ясно обаче как тези деца, които не са присъствали и не са се научили да четат през учебната година ще бъдат задължени да направят това през лятната ваканция.

- реклама -