Българските компании започват да внасят работници от Индия

Българските компании започват да внасят работници от Индия. Мигрантите вече са желани като работна ръка в много български компании.

Българската търговско-промишлена палата

(БТПП) и Индийско-българската бизнес камара организират кръгла маса на тема „Неизползвани възможности за внос на работна ръка“ на 27 май, съобщиха от БТПП.

Растящата икономика на България

е изправена пред недостиг на квалифицирана работна ръка в някои сектори, като например строителство, туризъм, фармацевтична промишленост, транспорт и логистика, което ограничава растежа, изтъкват от БТПП.

Според палатата съществува възможност

между България и Индия да бъде сключено споразумение за партньорство за миграция и мобилност, което да улесни достъпа на граждани от трети страни до българския пазар на труда. Подобно споразумение би помогнало най-вече на българските компании,

които търсят квалифицирани работници.

До 2025 г. Индия ще разполага с една пета от световното население в трудоспособна възраст. Това я прави най-големият доставчик на квалифицирана работна сила в света, посочват от БТПП. Страната се явява неизползвана възможност и естествен партньор на България по темата за внос на работна ръка.

Вижте още:

- реклама -