Българската банка за развитие е домакин на среща за финансово сътрудничество

Българската банка за развитие е домакин на първата международна среща за многостранно финансово сътрудничество, което ще е в рамките на Форума „16+1“, който ще се проведе в София на 7 юли. Очаква се да бъде приета Програма за сътрудничество за периода 2018-2020г. и Споразумение за споделяне на опит между банките-членки.

- реклама -