Българска Фондова Борса: Основните индекси записаха смесени резултати

В наши дни доста хора се интересуват от различни видове инвестиции, включително от такива в борсови индекси. Терминът борсов индекс може би е непознат за някой от вас. Това е показател, който отразява цените на ценните книжа, търгувани на фондовата борса. Когато видят средното ниво на тези цени, инвеститорите могат да оценят ценовото равнище на определена индустрия.

Борсовите индекси не означават, че цените на акциите непременно се повишават или намаляват. Цените на някои акции могат да се движат нагоре, а на други надолу. Ако и вие имате интерес да купувате и продавате ценни книжа, първо трябва да се запознаете подробно с термина фондова борса или мястото, където се търгуват те. Тази инфраструктура свързва инвеститорите и емитентите на ценни книжа и улеснява процеса максимално.

Какво представлява Българската фондова борса

Българската фондова борса е учредена през 1991 година. Към настоящия момент тя е единствената лицензирана фондова борса в България. Налични са четири основни индекси и това са така наречените SOFIX, BGTR30, BGBX40 и BGREIT. Най-старият от тях е борсовият индекс SOFIX. Той включва известните компании ТБ Първа Инвестиционна Банка, Доверие Обединен Холдинг АД, ТБ Централна Кооперативна Банка и др. Борсовият индекс BGTR30 е базиран на променливите цени на акциите. Различното при него е, че включва и дивидентите на фирмите. В някои случаи може да се наблюдава рекорден дивидент за дадено дружество. Например, производителят на торове „Неохим“ одобри изплащането на 5 лв. дивидент на акция тази година. Всяка една емисия в BGTR30 е с равно тегло. Компаниите, включени в този индекс са Еврохолд България АД, Софарма АД, Електроразпределителни мрежи ЗАПАД Ад и други.

Следващият основен борсов индекс BGBX40 се състои от акции на 40 компании. Емисиите попадат тук според два критерия – броя сделки през последните шест месеца и медианата на дневния оборот за този период. Някои от най-популярните фирми, които са включени към борсовия индекс BGBX40 са Чайкафарма висококачествените лекарства АД, Зърнени Храни България АД, Градус АД, Доверие Обединен Холдинг АД и др. И последният основен борсов индекс BGREIT отразява измененията на цените на дружествата, които инвестират в недвижими имоти. Той се състои от акции на компании с инвестиционна цел секюритизация на земя или имоти. Към индекса BGREIT спадат само 7 фирми – Адванс Терафонд АДСИЦ, Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ, ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ и др.

Основни борсови индекси – смесено затваряне през юни

На 17 юни 2022 г. четирите основни индекса на Българската фондова борса завършиха търговската седмица със смесени резултати. Индексът SOFIX със сини чипове успя да се задържи на зелена територия като се покачи с 0,17% до 612,79 пункта. Положителното представяне на SOFIX беше подкрепено от печалбите в компаниите Енергийна и застрахователна група Еврохолд България и TBS Group (Telelink Business Services Group). Еврохолд България поскъпна с 1,85% до 2,20 лв., а TBS Group – с 1,98 % до 12,90 лв.

От друга страна, индексът BGBX40 завърши на червено като се оттегли с 0,06% до 143,38 пункта поради спад от 3,96% на Стара планина Hold и 3,73 % спад на Градус АД. Борсовият индекс BGTR30, при който компании с free float най-малко 10% имат еднакво тегло, затвори непроменен на 735,32 пункта. Индексът BGREIT, който проследява 7 инвестиционни тръста за недвижими имоти регистрира най-голям спад за втори пореден ден от 0,10% до 178,76 пункта. Общият оборот на Българската фондова борса се покачи от 464 192 лева до около 1,12 милиона.

Инвестиция на фондовата борса – как става

Преди да започнете с инвестициите на фондовата борса, трябва да помислите какъв капитал можете да отделите. Началният капитал зависи изцяло от индивидуалните възможности на инвеститора, така че не може да се определи точна сума. Разбира се, трябва да се опитате да прецените и личната си толерантност към риск, тоест колко можете да си позволите да загубите.

След като изберете предпочитан вид ценни книжа, може да пристъпите към отваряне на сметка, необходима за търгуване на фондовите борси. Втората стъпка включва изтегляне на подходяща онлайн платформа за търговия на фондовата борса. Ако инсталацията е успешна, може да направите първата си сделка веднага. Желателно е да избирате само регулирани брокери, които предоставят достъп до голям брой финансови инструменти, подходящи и за начинаещи.

Както видяхте, четирите основни борсови индекси на Българската фондова борса завършиха тази търговска седмица със смесени резултати. Тоест, няма гаранция, че цените на акциите винаги ще се повишават. Но при търговията на фондовата борса, точно тази относителна промяна в цената на борсовия индекс е по-важна от цифровата стойност.

- реклама -