България въведе нови изисквания за най-големите компании

България въведе нови изисквания за най-големите компании.

Депутатите окончателно въведоха нови изисквания към мултинационалните компании с консолидирани приходи над 1.5 млрд. лв. От 1 януари 2025 г. те се задължават да публикуват информация по държави за платения от отделните им подразделения корпоративен данък.

Промените са във връзка с въвеждането на минималния глобален корпоративен данък от 2025 г. и усилията на големите икономики да се осигури възможност за обществен контрол и данъците да се плащат там, където се генерира печалбата. Идеята освен това е да се насърчи и корпоративната прозрачност и отговорност на предприятията.

Дъщерните дружества на мултинационалните корпорации в България ще трябва да публикуват на

своите сайтове информация за печалбите, които те самите реализират,

а също така и другите предприятия от групата.

Предвидена е възможност декларацията да бъде публикувана на едно място в Европейския съюз, като се осигури безплатен достъп за всички заинтересовани лица в Блока.

Задължението да публикуват на видно място печалбите си имат и самостоятелни предприятия с приходи над 1.5 млрд. лв. за последните две години.

Некоректно счетоводство

От 1 януари 2024 г. рязко се вдигат и глобите за фалшиво счетоводство.

Ръководители ще се глобяват с 5000 до 15 000 лв., ако допуснат да се водят извънсчетоводни книги и

регистри, отчитане на фиктивни сделки и несъществуващи разходи, както прикрити подкупи.

За сравнение, глобата от 2016 г. насам е между 500 и 5000 лв.

За фирмите санкциите са от 10 000 до 20 000 лв. при в момента между 2000 и 10 000 лв.

При повторно нарушение санкциите ще са в двоен размер.

Поправките са в унисон с препоръките на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) за България.

Според тях наказанията изглеждат все още много ниски, за да бъдат ефективни в борбата с корупцията“.

В мотивите си финансовото министерство очаква

да се постигне ефективност, пропорционалност и възпиращ ефект на наказанията за фалшиво счетоводство както за ръководителите на предприятията, така и за предприятието като юридическо лице“.

От „Възраждане“ единствени се обявиха против и предложиха по-скромно вдигане – на между 1000 и 10 000 лв. за ръководители и между 4000 и 20 000 лв. за фирми, но то не мина в зала.

- реклама -