България сред държавите с най-дълга работна седмица в ЕС

България сред държавите с най-дълга работна седмица в ЕС. България е сред държавите с най-дълга работна седмица, се казва в доклад на

Европейската статистическа служба (Евростат).

През 2023 г. действителните седмични работни часове за хората на възраст 20-64 години на основната им работа в ЕС са средно 36,1 часа.

При по-внимателно разглеждане на държавите от Съюза се откриват значителни разлики.

Най-дългата работна седмица е

регистрирана в Гърция (39,8 часа), Румъния (39,5 часа), Полша (39,3 часа) и България (39,0 часа).

За разлика от тях, най-кратката работна седмица е отчетена в Нидерландия (32,2 часа), следвана от

Австрия (33,6 часа) и Германия (34,0 часа).

Икономическите дейности, в които е регистрирана най-дългата работна седмица в ЕС през 2023 г., са селското, горското и рибното стопанство (41,5 действителни работни часа),

минното дело и кариерите (39,1)

и строителството (38,9). Най-кратката работна седмица е регистрирана в дейностите работодатели (26,7 часа), в областта на образованието (31,9) и изкуствата, развлеченията и отдиха (33,0).

Темата за условията на труд на работещите хора е неминуемо

в центъра на 1-ви май.

Ситуацията на пазара на труда много се промени през последните години. Демографската криза, културната промяна, социалните медии, недостигът на работна ръка са фактори, с които не могат да не се съобразяват и работодатели, и служители. Това заяви за БНР Георги Първанов, специалист по човешки ресурси,член на УС на

Българската конфедерация по заетостта.

От 6-дневна работна седмица по 12 часа във фабриките преди по-малко от век, светът върви към все по-интелектуален труд и налагането на 4-дневна работна седмица.

- реклама -