КЕВР

България ще получава природен газ от Транс-адриатическия газопровод

Един от основните приоритети на българското правителство е диверсификацията на източниците и маршрутите за доставка на природен газ. Страната ни залага приоритетно на реализацията именно на интерконектора с Гърция.

Това каза енергийният ни министър Теменужка Петкова по време на официалната церемония в Солун, на която бе дадено начало на изграждането на Транс-адриатическия газопровод, част от инфраструктурата на Южния газов коридор.

Петкова припомни, че през януари 2014 г. бе подписан меморандум за разбирателство и сътрудничество между „Ай Си Джи Би“ АД и „Trans-Adriatic Pipeline” AG за координация и свързване на двата проекта.

Газопроводът Гърция-България е проектиран с технически капацитет до 3 до 5 млрд. м3/година, с възможност за по-голямо разширение, включително и над 10 млрд. м.3/год., при наличие на търговски интерес и икономическа обосновка. С подписването на Окончателното инвестиционно решение в края на 2015-та година, акционерите в проекта преминаха към реални действия за изграждане на междусистемната връзка. В разработената Пътна карта за неговата реализация е предвидено да бъде въведен в търговска експлоатация в средата на 2018-та година, допълни Петкова. Тя информира участниците в събитието за успешния резултат на първата необвързваща фаза на пазарния тест по проекта, която приключи на 08.04.2016 г. Девет компании подадоха необвързващи оферти за резервиране на над 4,3 млрд. куб. метра природен газ годишно. През месец юни ще стартира втората фаза на пазарния тест.

Проектът за изграждане на Южния газов коридор предвижда той да бъде четвъртата голяма ос за доставки на газ за Европейския съюз. Основната му цел е да се подобри сигурността на доставките – той ще представлява директна връзка между газовия пазар на ЕС и едно от най-големите находища на природен газ света, тези на Каспийско море и Близкоизточния басейн. ТАП може да осигури над 10 млрд. куб. метра природен газ за Европа. Очаква се доставките да започнат през 2020 година.

- реклама -