България и Русия ще развиват газопреносна инфраструктура по европравила – СНИМКИ

Енергийният министър Теменужка Петкова и шефът на „Газпром” Алексей Милер подписаха пътна карта за развитие на газпреносната инфраструктура на българска територия

Тя ще действа при отчитане на правилата на ЕС, съобщиха от Министерството на енергетиката.

Работната среща се проведе в рамките на Петербургския международен икономически форум — 2017.

Страните обсъдиха перспективите за развитие на сътрудничеството в газовата сфера. Бе отбелязан ежегоден ръст на експортните количества руски газ за България. То е считано от 2013 година. Положителната динамика се запазва и през 2017 година. От 1 януари до 31 май обемът на доставките е нараснал с 14,5%. Това е в сравнение с първите пет месеца на 2016 година. Отбелязано бе ползотворното сътрудничество между „Булгартрансгаз“ ЕАД и ПАО „Газпром“ по отношение на транзита на природен газ през България за трети страни. Това съобщиха от Министерството на енергетиката.

По време на срещата особено внимание бе отделено на въпросите по организацията на доставките на природен газ за България в дългосрочна перспектива. Алексей Милер информира Теменужка Петкова за изпълнението на проекта „Турски поток”. Той изрази увереност, че създаването на нови мощности за пренос на газ през акваторията на Черно море ще допринесе в значителна степен за повишаване сигурността на доставките на природен газ за потребителите от Южна и Югоизточна Европа, в това число и за България.

Министър Петкова го информира за развитието и инвестициите в газопреносната система на България, както и за концепцията за газоразпределителен център.

След срещата, Алексей Милер и Теменужка Петкова подписаха Пътна карта. Съгласно нея страните ще проучат въпроса за развитие на газопреносната инфраструктура на територията на България, при отчитане на правилата на ЕС.

- реклама -