председателството на ЕС

Окончателно! България председателства Съвета на ЕС от 1 януари 2018

Окончателно!

Приет е графикът за председателството на Съвета на ЕС до 2030г. България ще председателства Съвета от 1 януари 2018 до 31 юни 2018г.

Промяната в графика се наложи след като Великобритания се отказа от председателството.

Новост и е решението Хърватска да бъде включена в графика – от 1 януари 2020г.

Целият график може да видите на адрес:http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/07/26-council-rotating-presidencies-revised-order/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Council+rotating+presidencies%3A+decision+on+revised+order

За председателство

Председателството на Съвета се сменя на ротационен принцип между държавите — членки на ЕС, на всеки шест месеца. През този шестмесечен период председателството ръководи заседания на всяко равнище в Съвета, спомагайки да се гарантира непрекъснатостта на работата на ЕС в Съвета.

Държавите членки, които изпълняват председателството, работят в тясно сътрудничество в групи от по 3 държави членки, наречени „тройки“. Тази система е въведена с Договора от Лисабон през 2009 г. Тройката определя дългосрочни цели и изготвя общ план, в който се набелязват темите и основните въпроси, които ще бъдат разгледани от Съвета в рамките на 18-месечен период. Въз основа на тази програма всяка от трите държави изготвя собствена по-подробна шестмесечна програма.

- реклама -