Германският бизнес: България остава стабилна бизнес дестинация

България става все по-атрактивна дестинация за инвестиции въпреки продължаващите проблеми, за които инвеститорите алармират от години и които с години не се решават. Това заяви зам.-управителят на Германо-българската индустриално-търговска камара Кармен Щрук при представянето на резултатите от годишната анкета „Бизнес средата в България“ на камарата.

Щрук отбеляза, че 2016 г. завършва с пореден рекорд за търговския стокообмен между България и Германия – 6,66 млрд. евро. Данните на БНБ сочат 124,2 млн. евро преки чуждестранни инвестиции от Германия за изминалата година.

Германо-българската индустриално-търговска камара провежда от 2005 г. година анкетата за бизнес средата в България сред своите членове.

През 2016 г. 102 фирми са се включили в допитването, което се е състояло от 1 февруари до 1 март едновременно в 15 страни от Централна и Източна Европа.

Общо 67 на сто от взелите участие фирми спадат към категорията малки и средни предприятия с по-малко от 250 служители. 33 са големите предприятия.

На въпроса „Бихте ли инвестирали отново в България?“ 90 процента от анкетираните фирми отговарят положително.

За сравнение, в миналогодишното допитване 84 на сто от анкетираните са отговорили утвърдително на въпроса. Петдесет и девет процента от участниците оценяват настоящата икономическата обстановка като задоволителна. Прогнозите на 62 на сто от запитаните е за подобряване на състоянието на предприятията им, като само 6 процента очакват влошаване.

Общо 56 на сто са на мнение, че износът през настоящата година ще се увеличи, от понижение се опасяват 3 процента. 47 на сто планират повече инвестиции през 2017 г., докато 41 на сто не очакват промяна. Що се отнася до работната ръка, 48 процента планират да наемат нови служители, докато 7 на сто най-вероятно ще се разделят с част от персонала си. За сравнение – през изминалата година увеличаване на персонала са планирали 39 процента, а съкращение – 9 на сто от запитаните. 42 процента искат въвеждането на еврото, 38 на сто са на противоположното мнение.

Неефективната публична администрация, правната несигурност, неефективната борба с корупцията и престъпността, непрозрачността при обществените поръчки, както и липсата на политическа и социална стабилност, която води със себе си и до непредвидимост на икономическата политика са пречките, които за поредна година бизнесът изтъква и които поставят България на едни от последните места в Централна и Източна Европа.

Що се отнася до данъчната тежест и цената на работната ръка, България заема челните места в класацията сред останалите 15 страни в Централна и Източна Европа, провели паралелно анкетата – съответно първо и второ място.

Страната ни е в дъното на класацията що се отнася до качеството на професионалното и академичното образование. Добре подготвените кадри, отговарящи на нуждите на пазара на труда могат да засилят конкурентоспособността ни спрямо съседните страни, затова бизнесът иска повече разходи за качествено образование.

Бизнесът има нужда от стабилност и предсказуемост и политическите турбуленции се отразяват негативно върху икономиката – това е мнението на 83 на сто от участниците, които смятат, че създалата се политическа криза в България с оставката на втория кабинет на премиера Борисов през ноември 2016 г. ще окаже негативен ефект върху икономиката.

- реклама -