България на дъното по потребеление в ЕС

България на дъното по потребеление в ЕС. Люксембург е регистрирал най-високото ниво на индивидуално потребление.

Страните от ЕС са отчели значителни разлики в нивата си на действителното индивидуално потребление през 2021 г.

Индикаторът се използва като мярка

за материалното благосъстояние на домакинствата на глава от населението, изразен в стандарти на покупателна способност, и

варира сред страните членки

от 65 на сто до 144 на сто от средното равнище за ЕС. Това сочат най-новите данни на европейската статистическа агенция Евростат, които се основават на ревизирани стойности на

паритетите на покупателната способност

на страните, пише БТА.

Сред страните в ЕС през миналата година Люксембург е регистрирал най-високото ниво на действителното индивидуално потребление на глава от населението си, което е било с 44 на сто над средното за Съюза.

След него се нареждат Германия

(20 на сто над средното за ЕС), Дания (19 на сто над средното за ЕС), Австрия (17 на сто над средното за ЕС) и Белгия (16 на сто над средното за ЕС).

През 2021 г. девет държави членки

са отчели действителното индивидуално потребление на глава от населението си над средното равнище за ЕС.

Страните с най-ниски нива на

действителното индивидуално потребление на глава от населението са били България (35 на сто под средното за ЕС), Унгария (30 на сто под средното за ЕС),

Словакия (29 на сто под средното за ЕС),

Хърватия (28 на сто под средното за ЕС) и Гърция (25 на сто под средното за ЕС).

През последните три години действителното индивидуално потребление на глава от населението се е променило в повечето страни членки.

Най-значително е повишението на

показателя в България, която през 2019 г. е имала действителното индивидуално потребление на глава от населението от 58 на сто от средното за Съюза ниво, докато през 2021 г. то се е покачило със 7 процентни пункта (п.п.) –

до 65 на сто от средното равнище за ЕС.

За същия период най-големи подобрения на показателя отбелязват още Румъния (+ 6 п.п. до 84 на сто от средното за ЕС), Хърватия (+5 п.п. до 72 на сто от средното за ЕС) и Латвия (+5 п.п. до 76 на сто от средното за ЕС).

На другия край на скалата страните,

в които индивидуално потребление на глава от населението е спаднало за посочения тригодишен период в Ирландия (-6 п.п. до 88 на сто от средното за ЕС), Испания (- 6 п.п. до 85 на сто от средното за ЕС) и Малта (-3 п.п. до 83 на сто от средното за ЕС).

Люксембург и Ирландия отбелязват най-висок БВП

на глава от населението в ЕС през 2021 година.

През 2021 г., както и през 2020 г., Люксембург и Ирландия са имали най-високо ниво на брутния си вътрешен продукт на глава от населението, изразено в паритет на покупателната способност в ЕС, със съответно 168 на сто и 119 на сто от средното за ЕС равнище.

Данните показват значителни разлики

между членки на ЕС по отношение на БВП на глава от населението, използван за измерване на икономическата активност. След Люксембург и Ирландия, се нареждат Дания (33 на сто над средното за ЕС), Нидерландия (30 на сто над средното за ЕС) и Австрия и Швеция (23 над средното за ЕС за всяка).

България е била с най-ниски нива на БВП

на глава от населението, изразено в паритет на покупателната способност, през 2021 г., с 43 на сто под средното равнище за ЕС. С малко по-висок показател от нас са Гърция (36 на сто под средното за ЕС) и Словакия (31 на сто под средното за ЕС).

- реклама -