Московски, БДЖ обвинения БСП оставки

България може да отвори „пътя на коприната“ към Централна и Западна Европа

България би могла да се превърне в своеобразен мост за китайските товари и да отвори „пътя на коприната“ към Централна и Западна Европа. Това заявява министърът на транспорта Ивайло Московски в отговор на депутатско питане за транскаспийския транспортен коридор.

Министърът припомня, че на 7 ноември 2013 г., в рамките на втория Международен бизнес форум за транспорт и логистика „Новият път на коприната“, проведен в гр. Астана, Казахстан, лидерите на три от водещите компании в региона – „Национална казахстанска компания Темир Золи“ АД, „Азербайджански железници“ АД и „Грузински железници“ АД, се обединяват около идеята за създаване на Координационен комитет за развитието на Транскаспийския Международен Транспортен Маршрут (ТМТМ), с оглед нарастване на товаропотоците между Европа и Азия.

ТМТМ е инициатива на транспортно-логистични компании от Китай, Казахстан, Азербайджан, Грузия и Турция за превоз на товари от Китай за Европа и обратно по Транскаспийския маршрут, заобикалящ Русия.

През м. април 2016 г. компаниите „KTZ Експрес“, „ADY Експрес“,„GR – Логистика и терминали“, „Азербайджанска каспийска корабна компания“ АД и „ADY Контейнер“ подписват Споразумение за създаването на Международен Транскаспийски транспортен консорциум, което поставя следните задачи: разработване на логистични продукти с висока степен на ориентация към клиента; търсене на клиенти, както на изток, така и на запад, за да се увеличи ефективността на използването на наличния подвижен състав; организиране и мониторинг на контейнерния транспорт на ТМТМ; установяване на трайни партньорски взаимоотношения с чуждестранни партньори в основните търговски страни на Консорциума; привличане на повече товарен трафик, които да използва ТМТМ и неговите услуги.

През м. декември 2016 г. е взето решение за създаване на Международна асоциация „Транскаспийски международен транспортен маршрут“, която започва работа през м. февруари следващата година. Членовете на Асоциацията са търговски или нетърговски организации, които се интересуват от сътрудничество с Асоциацията и могат да подпомогнат нейното развитие. Членството в Асоциацията бива три вида: постоянен член, асоцииран член и партньор. Всеки член следва да заплати такса за разглеждане на документи, като за постоянния тя е 1000 USD, а за асоциирания – 300 USD. След като членството бъде одобрено, следва да се заплащат годишни вноски – за постоянни членове 77 500 USD, а за асоциирани – 22 500 USD.

От началото на 2016 г. „БДЖ – Товарни превози“ ЕООД води преговори за присъединяване към проекта за развитието на Транскаспийския международен транспортен маршрут. Благодарение на своето стратегическо географско разположение, България би могла да се превърне в своеобразен мост за китайските товари и да отвори „пътя на коприната“ към Централна и Западна Европа, заявява Московски.

В продължение на проведените преговори и изпратеното от страна на „БДЖ – Товарни превози“ ЕООД писмо за намерение относно присъединяване на дружеството към Консорциума, в периода 4-5 юли 2016 г. „БДЖ – Товарни превози“ ЕООД бе домакин на работна среща на Координационния комитет на ТМТМ, която се проведе в гр. Варна. В нея от българска страна, освен представители на „БДЖ – Товарни превози“ ЕООД, участие взеха и представители на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, пристанищата Варна и Бургас, „Параходство БМФ“. В срещата участваха представители на Грузия, Азербайджан и Казахстан (железопътни и морски превозвачи, логистични компании). С цел запознаване с възможностите на българските пристанища, в рамките на срещата бяха организирани посещения на фериботен комплекс Варна, пристанище Варна, както и на пристанище Бургас (Порт България Уест и БМФ Порт).

С цел развитие на сътрудничеството с участниците в проекта, представители на „БДЖ – Товарни превози“ ЕООД взеха участие в различни инициативи, в рамките на които бе представен потенциалът на Транскаспийския международен транспортен маршрут.

През 2017 г. в „БДЖ – Товарни превози“ ЕООД е получена официална покана за присъединяване на дружеството към Международна асоциация „Транскаспийски международен транспортен маршрут“. Към настоящия момент се обменя кореспонденция между Международната асоциация „Транскаспийски международен транспортен маршрут“ и „БДЖ – Товарни превози“ ЕООД относно вида на евентуалното членство на дружеството в асоциацията. Тъй като постоянни членове са компаниите-основателки на асоциацията, то възможностите пред „БДЖ – Товарни превози“ ЕООД е да бъде асоцииран член или просто партньор, се казва още в писмения отговор на министъра.

- реклама -