Газпром, разследване, евродепутати, ЕК

България изпраща становищата на ЕК за газа другата седмица – искаме още информация

„Булгаргаз“ и „Булгартрансгаз“ ще изпратят в началото на следващата седмица становища относно антимонополното дело на Европейската комисия срещу „Газпром“.

Това съобщи Николай Павлов, служебен министър на енергетиката, във времето за парламентарен контрол.
Дружествата са поискали от ЕК допълнителна информация относно предложенията на „Газпром“, допълни той. „Булгаргаз“ има договор с „Газпром“ до 2022 година, а „Булгартрансгаз“ – до 2030 година.

Не мога да се ангажирам с намаление на цената на природния газ до 40 процента, както някои експерти твърдят, че е възможно, но ще настояваме за най-добрата цена за България, заяви енергийният министър.

На 16 март ЕК публикува в Официален вестник съобщение, с което кани всички заинтересовани страни да представят коментари във връзка с дело за нарушаване на правилата на конкуренция на европейските пазари на природен газ. Срокът за предоставяне на становища изтича на 4 май. Очаква се ЕК да реши дали предложените от „Газпром“ ангажименти са задоволителен отговор и съответно да не налага финансови санкции на руската компания. Едва след това ще започнат двустранните преговори между „Газпром“ и нашите фирми, каза Павлов.

Производството на ЕК срещу „Газпром“ е започнало от 2012 година.

ЕК счита, че „Газпром“ има господстващо положение в търговията с природен газ с осем държави от Източна и Централна Европа, сред които и България. Фирмата може да е злоупотребила с него, като е налагала ограничения в доставките, забрани за износ и клаузи за местоназначение на природния газ. „Газпром“ е определяла цените на търговци на едро в нашия регион значително по-високи от цената на газа в Западна Европа, посочи министърът.

„Газпром“ е готова да премахне пречките за пренос на газ в Централна и Източна Европа, да не прилага клаузи в договорите, които могат пряко и непряко да забранят възможността за реекспорт.

„Газпром“ ще предложи на клиентите си възможност да поискат всички, или част от договорените обеми, да бъдат доставени през друга точка на доставка. „Газпром“ ще въведе клауза в договорите си за преразглеждане на цената, ако тя е по-висока от тази на входа на Германия, Франция и Италия, или на газоразпределителните хъбове.
„Булгаргаз“ и „Булгартрансгаз“ дават положителна оценка на предложението на „Газпром“, но смятат, че трябва да бъдат направени допълнения за прозрачност на източниците на информация за цената на газа за Западна Европа в хъбовете.

Иска се да има равнопоставеност на българските газови търговци с чуждите при достъпа до точка на доставка на природен газ. Ние предлагаме да се увеличат правомощията на контролиращия орган, който да следи ценообразуването на синьото гориво. Сега тези правомощия са насочени само към размера на таксата за пренос, уточни Павлов.

Предложените от „Газпром“ ангажименти създават възможност да договорим цени изцяло или частично свързани с динамиката им в Западна Европа, както и да се сключат постоянни договори за междусистемна свързаност със съседни държави, посочи Павлов.
България обаче има нужда от информация за възможността „Газпром“ да променя точката на доставка на природен газ. Възможно е това да е свързано със спиране на маршрута през Украйна след 2019 година. Трябва да е ясно как ще бъдат гарантирани количествата природен газ и къде ще е точката на доставка, както и да запазим ролята на България като транзитираща природен газ страна, посочи министърът.
Поканата на ЕК за представяне на становище не е само към държавните дружества, а към всички засегнати страни. Обърнахме се към бизнес организациите, които могат да бъдат пълноправен участник в тези консултации и да изпратят свое становище в ЕК, каза Николай Павлов.

Инфорация: БТА

- реклама -