НСИ, БВП, данни
Снимка: БГНЕС

България изнася най-много стоки за Турция, Китай и САЩ

През периода януари – март 2021 г. износът на стоки от България за трети страни е на стойност 5 025.3 млн. лева, което е намаление с 1.0% в сравнение със същия период на 2020 г.

Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, Съединените американски щати, Сърбия, Обединеното кралство, Република Северна Македония и Руската федерация, които формират 55.9% от износа за трети страни, съобщиха от НСИ. През март 2021 г. износът на стоки от България за трети страни нараства с 21.7% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 973.9 млн. лева.

През периода януари – март 2021 г. при износа на стоки от България за трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, най-голям ръст в сравнение със същия период на 2020 г. е отбелязан в секторите „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)“ (23.6%) и „Артикули, класифицирани главно според вида на материала“ (14.9%).

Вносът на стоки в България от трети страни през периода януари – март 2021 г. нараства със 7.2% в сравнение със същия период на 2020 г. и е на стойност 6 519.3 млн. лева (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Турция, Руската федерация, Китай, Сърбия и Украйна. През март 2021 г. вносът на стоки в България от трети страни нараства с 45.0% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2 651.9 млн. лeвa.

При вноса на стоки от трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през периода януари – март 2021 г. най-голямо увеличение спрямо същия период на 2020 г. е отчетено в секторите „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (42.6%) и „Машини, оборудване и превозни средства“ (21.2%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (12.2%).

Външнотърговското салдо (износ FOB – внос CIF) на България с трети страни през периода януари – март 2021 г. е отрицателно и е в размер на 1 494.0 млн. лева. През март 2021 г. външнотърговското салдо (износ FOB – внос CIF) с трети страни също е отрицателно и е на стойност 678.0 млн. лева.

През периода януари – март 2021 г. от България общо са изнесени стоки на стойност 15 388.5 млн. лв., което е със 7.3% повече в сравнение със същия период на 2020 година. През март 2021 г. общият износ на стоки възлиза на 5 720.6 млн. лв. и нараства с 27.0% спрямо същия месец на предходната година.

През периода януари – март 2021 г. общо в страната са внесени стоки на стойност 17 063.8 млн. лв. (по цени CIF), или с 9.2% повече спрямо същия период на 2020 година. През март 2021 г. общият внос на стоки нараства с 32.3% спрямо същия месец на предходната година и възлиза на 6 684.1 млн. лева.

Общото външнотърговско салдо (износ FOB – внос CIF) е отрицателно през периода януари – март 2021 г. и е на стойност 1 675.3 млн. лева.

През март 2021 г. общото външнотърговско салдо (износ FOB – внос CIF) също е отрицателно и е на стойност 963.5 млн. лева.

- реклама -