България

България е сред челните места по живеене в собствено жилище

България е на шесто място в ЕС по дял от населението живеещо в собствени жилища. Водеща по този показател е Румъния (96,1%), следвана от Словакия (90,3%), Литва (89,9%), Хърватска (89,7%), Унгария (88,2%) и България (84,3%), твърдят „Евростат“.

Най-малък процент на хората живеещи в собствено жилище се наблюдава в Германия (52,5%), Австрия (57,2%), Дания (63,3%), Великобритания (64,8%), Франция (65%) и Холандия (67%).

Традиционно може да се направи разделение между старите и новите членки на ЕС. Като причини за това могат да се изтъкнат, както културните различия и така и миграцията на хора.

Въпреки застаряващото население на стария континент, основната тенденция, която се наблюдава е процентът на живеещи в собствени жилища да намалява.

Изключение от общата тенденция правят девет страни: Чехия, Словакия, Белгия, Италия, Малта, Хърватия, Полша, Франция и Люксембург. Най-значително е увеличението на лицата, живеещи в собствени жилища, в Люксембург (4,4 процентни пункта), Франция (3,0 пр.п.) и Полша (2,2 пр.п.).

- реклама -