пари, милиарда, мораториум, енергия, ток парно

България е рекордьор по скок на заплати, Румъния ни диша прахта

България е рекордьор по скок на заплати, Румъния ни диша прахта. България и Унгария

са страните в ЕС, в които е отчетено

най-голямо увеличение на почасовите разходи за възнаграждение през третото тримесечие на тази година. Това сочат данните на Евростат, цитирани от NOVA.

През третото тримесечие на 2022 г.

в сравнение със същото тримесечие на предходната година най-голямо увеличение на почасовите разходи за възнаграждения за цялата икономика е отчетено в Унгария (+16,6%) и България (+16,3%). Други държави от ЕС, които отбелязват увеличение от над 10% са Литва (+13,9%), Полша (+13,3%), Гърция (+11,6%).

Увеличението, което България отчита

е с над 5% по-голямо от това на Румъния (+10,9 %), с която заедно влязохме в ЕС през 2007 г.

Заплащането за труд у нас се покачва от 14,6% през второто тримесечие и 12,7% от първото тримесечие на 2022 г. През третото тримесечие на т.г. почасовите разходи за труд в ЕС общо нарастват с 3,4% в сравнение със

същото тримесечие на предходната година.

Двата основни компонента на разходите за труд са заплати и възнаграждения от една страна и разходи, несвързани със заплатите, от друга.

В ЕС заплатите и възнагражденията за един отработен час са се увеличили с 2,8%, а неплатежният компонент – с 5,3% през третото тримесечие на 2022 г.

Почасовите разходи за труд в ЕС са нараснали

с 3,8% в секторите, различни от бизнес средата, и с 3,3% в бизнес икономиката: в промишлеността – +1,9%, в строителството – +3,1%, в услугите – +3,9%.

Икономическите дейности, които отбелязват най-голям годишен ръст на почасовите разходи за заплати в ЕС, са „Добивна промишленост“ (+16,8 %), „Култура, развлечения и отдих“ (+12,5 %) и „Хотелиерство и ресторантьорство“ (+12,5 %).

- реклама -